Medewerkers op openbare en bijzondere scholen krijgen dezelfde rechtspositie. Leraren en andere medewerkers van openbare scholen vallen daardoor straks niet langer onder het ambtenarenrecht maar eveneens onder het arbeidsrecht op grond van het Burgerlijk Wetboek. De verwachting is dat het nog zeker tot 2020 duurt voordat dit daadwerkelijk van kracht is.

Op dit moment gelden voor medewerkers in het openbaar en bijzonder onderwijs verschillende regelingen. Zo hebben zij te maken met andere ontslagregels en een andere rechtsgang. De Eerste en Tweede Kamer hebben in 2016 ingestemd met het wetsvoorstel Normalisering rechtspositie ambtenaren. Daarmee verdwijnen op termijn de verschillen. De Wet werk en zekerheid (Wwz), inclusief ketenregeling en transitievergoeding, gaat dan ook gelden voor het openbaar onderwijs. Ook de CAO PO moet aangepast worden. In de cao zijn nu afzonderlijke bepalingen opgenomen voor het openbaar onderwijs ten aanzien van aanstelling, ontslag en vervangingsbeleid.

Voor de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren moeten diverse wetten en regelingen worden gewijzigd. De verwachting is dat het nog zeker tot 2020 duurt voordat alle regels van kracht zijn. 

Wat doet de PO-Raad?

Om schoolbesturen te ondersteunen bij de veranderingen die gepaard gaan met de normalisering, verzamelt de PO-Raad in eerste instantie zoveel mogelijk informatie over de veranderingen. Binnenkort vindt u op de website van de PO-Raad verwijzingen naar algemene informatie over de normalisering. De komende tijd wordt dat verder uitgebreid met specifieke informatie voor schoolbesturen in het openbaar onderwijs. Daarnaast gaat de PO-Raad bekijken aan welke ondersteuning deze schoolbesturen verder behoefte hebben.

Meer weten?

Hieronder vindt u een aantal vragen en antwoorden over de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren. Voor meer informatie over de normalisering kunt u contact opnemen met de Helpdesk (alleen voor leden van de PO-Raad).

Bestanden bij deze pagina