Op 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking. Deze wet heeft belangrijke gevolgen voor het openbaar onderwijs. Vanaf dat moment is het arbeidsrecht van toepassing op werknemers in het openbaar onderwijs. Uitgangspunt is dat voor werknemers in het openbaar onderwijs dezelfde arbeidsvoorwaarden en cao-bepalingen gelden als voor werknemers in het bijzonder onderwijs (zie ook artikel 1.7 van de cao-po).

Praktisch betekent de Wnra dat het uitgangspunt in een nieuwe cao voor het primair onderwijs zal zijn dat hoofdstuk 4 van de cao komt te vervallen. De bepalingen van hoofdstuk 3 gaan voor alle medewerkers van de hele sector gelden. Daarnaast wordt de normalisering ook doorgevoerd in de overige hoofdstukken en bepalingen van de cao, waaronder de Werkloosheidsregeling onderwijspersoneel primair onderwijs (WOPO).

In een reeks artikelen besteedt de PO-Raad aandacht aan veranderingen als gevolg van de Wnra. Hieronder vind je de eerste artikelen uit de reeks. Binnenkort verschijnen er meer artikelen in deze reeks.

Heb je naar aanleiding van de Wnra vragen? Leden van de PO-Raad kunnen contact opnemen met één van de juristen bij de Helpdesk

Kennisbijeenkomst arbeidsrecht

In de kennisbijeenkomst in Utrecht op 10 oktober 2019 hoor je alle ontwikkelingen op het gebied van het arbeidsrecht.

Aanzegplicht

De Wnra en de aanzegplicht, hoe zit dat straks? De aanzegplicht geldt vanaf 1 januari ook voor het openbaar onderwijs.

Verruiming van ketenregeling

Wet Arbeidsmarkt in balans is op 28 mei aangenomen in de Eerste Kamer. Hierdoor verandert de ketenregeling voor tijdelijke contracten. Ook voor het openbaar onderwijs.

Ontslagbeleid

Wat betekent ‘normalisering’ voor het ontslagbeleid in het openbaar onderwijs?

Opzeggen arbeidsovereenkomst

Wat betekent normalisering voor het opzeggen van een arbeidsovereenkomst in het openbaar onderwijs?

Tijdelijke contracten

Door de Wnra wijzigen de regels over tijdelijke contracten. Het is raadzaam dat openbare schoolbesturen hiermee rekening houden bij de formatie voor komende schooljaar