Vanaf 1 januari 2020 is de nieuwe cao voor het primair onderwijs van kracht (CAO PO 2019-2020). De nieuwe cao heeft mogelijk invloed op de informatie op deze pagina. De informatie wordt zo snel mogelijk aangepast.

Op 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking. Deze wet heeft belangrijke gevolgen voor het openbaar onderwijs. Vanaf dat moment is het arbeidsrecht van toepassing op werknemers in het openbaar onderwijs. Uitgangspunt is dat voor werknemers in het openbaar onderwijs dezelfde arbeidsvoorwaarden en cao-bepalingen gelden als voor werknemers in het bijzonder onderwijs (zie ook artikel 1.7 van de cao-po).

Praktisch betekent de Wnra dat het uitgangspunt in een nieuwe cao voor het primair onderwijs zal zijn dat hoofdstuk 4 van de cao komt te vervallen. De bepalingen van hoofdstuk 3 gaan voor alle medewerkers van de hele sector gelden. Daarnaast wordt de normalisering ook doorgevoerd in de overige hoofdstukken en bepalingen van de cao, waaronder de Werkloosheidsregeling onderwijspersoneel primair onderwijs (WOPO).

In een reeks artikelen besteedt de PO-Raad aandacht aan veranderingen als gevolg van de Wnra. Hieronder vind je de eerste artikelen uit de reeks. Binnenkort verschijnen er meer artikelen in deze reeks.

Heb je naar aanleiding van de Wnra vragen? Leden van de PO-Raad kunnen contact opnemen met één van de juristen bij de Helpdesk

Cumulatiegrond in het ontslagrecht

Op 1 januari 2020 treedt de Wab in werking, waarmee een cumulatiegrond in het ontslagrecht wordt geïntroduceerd.

Transitievergoeding volgens de Wet arbeidsmarkt in balans

Wat betekent de Wet arbeidsmarkt in balans voor het recht op transitievergoeding?

Ketenregeling bij vervanging

De ketenregeling bij vervanging in het openbaar onderwijs verandert.

Gebonden aan cao of niet?

VOOR LEDEN Op 1 januari 2020 worden aanstellingen in het openbaar onderwijs omgezet in arbeidsovereenkomsten. Is de CAO PO van toepassing?

Nieuwe modellen arbeidsovereenkomst

Leden van de PO-Raad kunnen gebruik maken van bijgewerkte modellen voor verschillende arbeidsovereenkomsten.

Aanzegplicht

De Wnra en de aanzegplicht, hoe zit dat straks? De aanzegplicht geldt vanaf 1 januari ook voor het openbaar onderwijs.

Verruiming van ketenregeling

Wet Arbeidsmarkt in balans is op 28 mei aangenomen in de Eerste Kamer. Hierdoor verandert de ketenregeling voor tijdelijke contracten. Ook voor het openbaar onderwijs.

Ontslagbeleid

Wat betekent ‘normalisering’ voor het ontslagbeleid in het openbaar onderwijs?

Opzeggen arbeidsovereenkomst

Wat betekent normalisering voor het opzeggen van een arbeidsovereenkomst in het openbaar onderwijs?

Tijdelijke contracten

Door de Wnra wijzigen de regels over tijdelijke contracten. Het is raadzaam dat openbare schoolbesturen hiermee rekening houden bij de formatie voor komende schooljaar