De PO-Raad behartigt de belangen van de schoolbesturen aan de cao-tafel. Sinds begin 2014 praten de onderhandelaars niet alleen over de secundaire, maar ook over de primaire arbeidsvoorwaarden.

De onderhandelingsdelegatie van de PO-Raad onderhandelt namens de schoolbesturen met werknemersorganisaties over de CAO PO. Zij doet dat met een mandaat dat op advies van de Arbeidsvoorwaardencommissie door het bestuur van de PO-Raad wordt gegeven. 

Tot de onderhandelingsdelegatie horen ook twee schoolbestuurders uit de sector. Op deze manier wil de PO-Raad de verbinding met de onderwijspraktijk versterken. Het resultaat van het cao-overleg moet immers goed aansluiten bij de wensen van schoolbesturen en de afspraken moeten uitvoerbaar zijn. De delegatie bestaat verder uit het bestuurslid van de PO-Raad met werkgeverszaken in de portefeuille (voorzitter van het overleg), de directeur van het bureau van de PO-Raad en 1e onderhandelaar en bureaumedewerkers van de PO-Raad.

Simone Walvisch

voorzitter cao-tafel

 

Hugo Levie

1e onderhandelaar

 

Herbert de Bruijne

schoolbestuurder Openbaar Onderwijs aan de Amstel

 

Koen Oosterbaan

schoolbestuurder Stichting Katholiek Onderwijs Flevoland-Veluwe

 

Edwin van Bokhoven

bureau PO-Raad

 
Pien Verwilligen bureau PO-Raad  
Ellen Bonke bureau PO-Raad