Bij Trinamiek is Wajonger Lennard als assistent conciërge aan het werk gegaan. Hij krijgt één-op-één begeleiding, waardoor hij zelfs zonder ervaring, zijn werkzaamheden kan uitvoeren op de scholen van Trinamiek.

Toekomst

Trinamiek, een onderwijsstichting van 25 scholen in IJsselstein, Vianen, Lopik, Culemborg, Nieuwegein en Woerden, heeft zelf ook een school voor praktijkonderwijs, mede hierdoor is er een groot draagvlak voor het in dienst nemen van mensen uit de doelgroep.

De werkzaamheden van Lennard zijn divers: schuren van een bank of tafel, ophangen van een schilderij, groen onderhoud, kabels leggen, putjes schoonmaken etc. Hij kan enkele eenvoudige klusjes zelf doen, maar het werk bestaat nu voornamelijk nog uit het assisteren van zijn begeleider, de medewerker onderhoud en beheer. In de toekomst zou Lennard zelf wel conciërge willen worden op een school.

Intensieve Begeleiding

De begeleider van Lennard, Rob Loof, heeft plezier in het werk, als Lennard het naar zijn zin heeft. Loof is intrinsiek gemotiveerd, omdat hij vindt dat iedereen een plek verdient in deze maatschappij. Hij heeft voor het begeleiden van Lennard geen nieuwe vaardigheden geleerd, omdat hij al twintig jaar ervaring heeft met de doelgroep in de privé-sfeer. De ene keer is er toename van de werkdruk, omdat de begeleiding wel wat van hem vraagt. De andere keer neemt de werkdruk af, omdat het praktisch is om samen klussen te doen.

Naast de begeleiding op de werkplek krijgt Lennard begeleiding van een jobcoach van Refrisk. Hiermee heeft hij telefonisch contact en de coach loopt ook af en toe een paar uurtjes mee. De jobcoach is de schakel tussen Lennard en de organisatie en voor hem ook een vertrouwenspersoon.

Financiering

De financiële instrumenten waarvan gebruik gemaakt wordt, zijn een vergoeding voor begeleiding van de jobcoach (UWV), de proefplaatsing (UWV), loondispensatie, de no-riskpolis en de mobiliteitsbonus voor arbeidsgehandicapte werknemers. Lennard werkt met behoud van een Wajong uitkering. De bedoeling is dat hij uiteindelijk meer op loonwaarde gaat werken. Wanneer zijn contract afloopt, is het de intentie van Trinamiek om zijn contract te verlengen.

Banenafspraak: meer banen voor mensen met een arbeidsbeperking

Het Kabinet en werkgevers in de overheidssector en het onderwijs hebben afgesproken om de komende tien jaar 25.000 mensen met een arbeidsbeperking aan een baan te helpen. Het gaat om mensen met een lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap.

Mensen met een arbeidsbeperking hebben vaak moeite om werk te vinden. Daarom is dit geen gemakkelijke opgave, maar wel één die de moeite waard is. Het levert namelijk veel op: maatschappelijk verantwoordelijk ondernemen, gemotiveerde medewerkers en vaak een betere werksfeer.