Pagina in bewerking

Hier komt informatie over de mogelijke dienstverbanden (tijdelijk en vast): 

  • Welk dienstverband kan ik kiezen?
  • Wat wil ik organiseren rondom tijdelijke medewerkers?
  • Hoe ga ik om met cao voorzieningen bij tijdelijke medewerkers?

Verklaring Omtrent het Gedrag

Iedereen die in het onderwijs werkt, moet bij indiensttreding een actuele VOG (geen kopie en niet ouder dan zes maanden) overleggen. Om te zorgen dat er personeel op school werkt met een ‘schone lei’, moet het schoolbestuur zelf verantwoordelijkheid nemen. Het schoolbestuur kan bijvoorbeeld referenties opvragen en het gesprek met een sollicitant aangaan over (on)gewenst gedrag. Op deze pagina vindt u meer informatie en verwijzingen naar andere websites over de Verklaring Omtrent het Gedrag en het opvragen van referenties (alleen voor leden die zijn ingelogd op mijn.poraad.nl).

Meer weten?

Voor meer informatie over dienstverband en tijdelijke contracten kunt u contact opnemen met de Helpdesk van de PO-Raad (alleen voor leden van de PO-Raad).