Diversiteit in het team

Een loopbaan binnen het primair onderwijs biedt meer mogelijkheden dan vaak wordt gedacht. Groeimogelijkheden gaan niet alleen over ‘een hogere (LB-)functie’, maar juist om afwisseling, verbreding en verdieping in het werk. Dit kan door specialistische functies of juist door brede leraarfuncties met meer verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van de school. Groei als professional kan leiden tot de overstap van bovenbouw naar onderbouw of andersom, of van uitvoeren naar aansturen. Ambities kunnen zich ook richten op het verbeteren van het eigen didactisch handelen of op het ontwikkelen van een specialisme. Deze verschillende competenties en specialismen binnen teams hebben directe meerwaarde voor het onderwijs.

Wanneer leraren beter zijn toegerust voor een specifieke taak leidt dit tot een kwaliteitsverbetering in de school. Een sterk team omvat een mix aan kwaliteiten, stimuleert en draagt zo bij aan het enthousiasme en het werk van individuele collega’s. Een divers team kan doorlopende leerlijnen ontwikkelen en leeropbrengsten analyseren. Diversiteit in een team geeft de mogelijkheid om taken te verdelen op basis van competenties en talenten. 

Om de functies te realiseren, wordt de onderwijsvisie vertaald in een visie op de schoolorganisatie.  De schoolleider vertaalt met het team de visie naar gevraagde specialismen voor de schoolorganisatie en samen ondersteunen zij elkaar hierbij. De vraag die aan de orde komt is: welke functies zijn er nodig om het onderwijs binnen onze organisatie goed te kunnen verzorgen, nu en in de toekomst?

De LB en/of LC-leraar  heeft daarin een andere rol dan de LA-leraar. Deze leraar staat net als andere collega’s minimaal vijftig procent van de tijd voor de klas. Hij of zij heeft een HBO+ denkniveau, signaleert behoefte tot vernieuwing en levert hiervoor concepten aan. Zo levert hij of zij een groepsoverstijgende bijdrage aan de onderwijsontwikkeling. Op deze manier draagt de toepassing van de functiemix bij aan professionalisering en kwaliteitsverbetering van de sector.

Realisatie

Conform de CAO PO 2009 zijn schoolbesturen en scholen gestart met de invoering van de functiemix voor het primair onderwijs. Zoals afgesproken in het Convenant LeerKracht van Nederland hebben schoolbesturen extra geld gekregen, zodat leraren promotie kunnen maken naar hogere salarisschalen. Schoolbesturen bepalen in overleg met (het personeelsdeel van) de medezeggenschapsraad hoe zij de versterking van de functiemix realiseren. Na een aarzelende start was er een duidelijke vooruitgang in het gebruik van de functiemix en de professionele ontwikkeling van scholen. De percentages voor de functiemix zijn de afgelopen periode nog niet overal gehaald, maar in de lumpsumbekostiging voor het primair onderwijs is structureel geld opgenomen voor de verdere realisatie ervan. De komende tijd komt er daarom extra aandacht voor de inbedding van de functiemix in het personeelsbeleid.

Meer informatie

Kijk hier voor meer informatie over functiewaardering en voor de voorbeeldfuncties. Meer informatie over de invoering van de functiemix vindt u in de handleiding invoering functiemix en de brochure functiemix PO. U kunt ook terecht bij veelgestelde vragen of u kunt altijd mailen

Bestanden bij deze pagina

Trefwoorden

Pien Verwilligen (PO-Raad):

  Pien Verwilligen (PO-Raad):

Paul van Lent (AVS):

  Paul van Lent (AVS):

Cor Duinmaijer (CNV Onderwijs):

  Cor Duinmaijer (CNV): 
  Differentiatie leidt tot beter onderwijs

Sandra Roelofsen (FvOv):

  Sandra Roelofsen (FvOv):

Bert de Waal (AOb):

  Bert de Waal (AOb): 
  Tot witte rook opstijgt

Fons Dingelstad (OCW):

  Fons Dingelstad (OCW):