FUWA-PO voldoet net als alle andere functiewaarderingssystemen aan een aantal basiseisen, te weten:

 • Toepasbaarheid
  Het systeem is toepasbaar voor alle soorten functies en voor alle functieniveaus
 • Toegankelijkheid
  Het systeem is zo eenduidig, doorzichtig en begrijpelijk mogelijk
 • Betrouwbaarheid
  Het systeem is zo nauwkeurig dat het bij herhaalde toepassing dezelfde resultaten bereikt
 • Sekseneutraal
  Het systeem maakt geen direct of indirect onderscheid tussen mannen en vrouwen
 • Validiteit
  Het systeem is zo uitgewerkt dat het meet wat echt gemeten moet worden
 • Aanpasbaarheid
  Het systeem kan indien nodig worden aangepast
 • Onderhoud
  Het systeem biedt mogelijkheden voor aanpassing en actualisatie