Pagina in bewerking

Op deze pagina vindt u binnenkort antwoorden op de volgende vragen:

  • Kan ik het salaris koppelen aan het functioneren van medewerkers?
  • Welke maatregelen zijn er mogelijk wanneer een medewerker niet goed functioneert?
  • Welke maatregelen zijn er mogelijk om een medewerker extra te belonen? (onderscheid leidinggevende / medewerker, toeslagen enz)
  • Welke rol speelt de gesprekkencyclus in beloning en disciplinaire maatregelen?
  • Krijgt een startende leerkracht een hogere schaal bij een goede observatie?
  • Hoe gebruik ik de mogelijkheden van de functiemix?
  • Wat is Efuwa en wat kan ik er mee? 

Wat doet de PO-Raad?

Hier komt een overzicht van de activiteiten van de PO-Raad op dit onderwerp.  

Meer weten?

Voor meer informatie over salaris en beloning kunt u contact opnemen met de Helpdesk van de PO-Raad (alleen voor leden van de PO-Raad).