Ondersteuning bij Werkgeverszaken

Ieder schoolbestuur heeft het belang van ‘goed onderwijs’ centraal staan in haar visie. Deze visie ligt ten grondslag aan het pedagogisch didactische beleid. Maar ook aan het financiële en HR beleid.

Iedereen weet dat goede ‘onderwijskwaliteit’ het doel is van de organisatie. Maar hoe stel je dat doel centraal in alle processen in de organisatie? Zoals in het HR beleid?

De PO-Raad helpt schoolbesturen bij de volgende stap naar eigentijds HR beleid, via analyse, advies en inspiratie. Kijk voor de verschillende mogelijkheden bij het project ‘HR goed voor elkaar’.

Laatste nieuws

  • Ongeveer vijftig scholen in het primair onderwijs kunnen maximaal 8000 euro subsidie krijgen om een eerste stap te zetten in het verminderen van de werkdruk. ,,Alle beetjes helpen, maar we hebben niet de illusie dat het probleem hiermee is op te lossen’’, aldus Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad.

  • In het kader van het project ‘HR Goed voor Elkaar, biedt de PO-Raad een Leergang strategisch HR aan voor haar leden. Schoolbesturen die een volgende stap willen zetten met professioneel,...

Veelgestelde vragen

  • Waar kan ik terecht voor meer informatie over de banenafspraak?

    Welke functies zijn bij u op school geschikt voor mensen met een arbeidsbeperking? Wie kan u helpen bij het realiseren van banen? Wat kost een plaatsing en wat levert het op? Werkgeversservicepunten en ervaren schoolbesturen vertellen er meer over in de regionale bijeenkomsten van het Arbeidsmarktplatform PO.

    Het Arbeidsmarktplatform PO organiseert deze regionale bijeenkomsten over de banenafspraak op aanvraag, samen met het Regionale Werkgeversservicepunt in uw regio en goede praktijkvoorbeelden uit de sector PO. Wilt u, samen met andere schoolbesturen in uw regio, een bijeenkomst over de banenafspraak organiseren? Neem contact op met Jonas Westhoek (j.westhoek@caop.nl of 06 -128 94 874).

    Het Werkgeversservicepunt (WSP) bij u in de regio kan u ondersteunen bij het zoeken naar geschikte kandidaten, kijken naar het realiseren van functies en uitleg geven over de wet- en regelgeving en financiële mogelijkheden. Een overzicht van de regionale WSP’s kunt u hier vinden. Op de website van de PO-Raad is ook meer informatie te vinden over de banenafspraak.