Hoe positioneren we de HR-functie, zodanig dat de koppeling van het personeelsbeleid met de strategie geborgd is? Hoe houden we de ontwikkeling binnen de HR-functie vast zonder dat de waan van de dag het overneemt? Welke keuzes kunnen we maken uit de verschillende bouwstenen van HR?

De PO-Raad gaat verder met het versterken van het strategisch HR-beleid, HR Beter voor Elkaar! Schoolbesturen krijgen hulp bij de volgende stap naar eigentijds personeels- of HR-beleid (HR = human resources). Met elkaar gaan we op zoek naar hulpmiddelen om HR-beleid te versterken in de schoolorganisatie als ondersteuning van de kwaliteit van het onderwijs. De activiteiten lopen uiteen van kennisontwikkeling tot praktische instrumentele hulpmiddelen.

De volgende activiteiten staan gepland:

1. Ontwikkeltraject HR Beter voor Elkaar

Dit is een vervolgstap op het programma 'Regie op Onderwijskwaliteit', waarmee schoolbesturen en scholen cyclisch werken aan de definitie en uitvoering van onderwijskwaliteit. Dit traject richt zich op de vraag: wat hebben schoolbesturen en scholen nodig als het gaat om organisatie en personeel als de onderwijskwaliteit centraal staat in de organisatie? De PO-Raad gaat met een aantal schoolbesturen aan de slag om te komen tot goede voorbeelden, portretten en hulpmiddelen om het HR-beleid te versterken. Kijk hier voor meer informatie over het ontwikkeltraject.

2. Leergang Strategisch HR: 'De kracht van HR'; wegens succes herhaald!

Hoe draagt HR-beleid bij aan het realiseren van onderwijskwaliteit? Biedt het huidige HR-beleid het hoofd aan de uitdagingen die op de organisatie afkomen? Lukt het om HR strategisch in te zetten en los te komen van de waan van de dag? En hoe vervul je je rol als HR-professional binnen de organisatie? Op deze vragen geeft de ‘Leergang strategisch HR’ een antwoord, voor zowel bestuurder als HR-professional. 

De leergang bestaat uit vier lesdagen (9:00-17:00 uur) waarin de HR-professional alle dagen deelneemt en de bestuurder aansluit op de ochtenden (met de optie om de eerste lesdag een hele dag aan te sluiten).

Kijk hier voor alle actuele informatie over de leergang.

3. Masterclass Van onderwijskundige doelen naar strategisch HR-beleid

Hoe zet je Human Resource management (HRm) strategisch in om je onderwijskundige doelen te behalen? De PO-Raad organiseert hierover meerdere masterclasses voor schoolbestuurders, HR-professionals en/of schoolleiders. Tijdens de masterclasses zoomen we in op belangrijke aspecten van strategisch HR-beleid en gebruiken we casuïstiek uit de huidige onderwijspraktijk.

Strategisch HR-beleid is van cruciaal belang voor de kwaliteit van het onderwijs, nu en in de toekomst. Leraren en schoolleiders zijn de belangrijkste aangrijpingspunten voor de kwaliteit van onderwijs. En dit betekent dat goed HR-beleid een belangrijk middel kan zijn om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen en om verbeteringen in het onderwijs te realiseren. Daarnaast draagt strategisch HR-beleid bij aan het binden en boeien van medewerkers, een belangrijke functie met oog op de uitdagingen waar de sector mee te maken heeft.

Voor meer informatie over de masterclasses strategisch HR-beleid kun je kijken op de algemene pagina over de masterclasses.

 

4. Gespreksleidraden

Een groep schoolbesturen gaat een set aan vragen ontwikkelen die P&O’ ers, bestuurders en Raden van Toezicht zichzelf kunnen stellen om zicht te krijgen op de kwaliteit van het strategisch HR –beleid.

Regie op SHR

HR Goed voor Elkaar

Het project HR Beter voor Elkaar is een vervolg op het traject HR Goed voor Elkaar dat in 2017-2018 heeft gelopen. De uitkomsten en inzichten van dat traject vormen het uitgangspunt voor de nieuwe activiteiten en de nieuwe leervragen. In de Strategische Agenda van de PO-Raad zijn vervolgens doelstellingen geformuleerd over de versterking van het strategisch personeelsbeleid in de sector. 

Aanmelden of meer weten?

U kunt zich hier aanmelden voor het project 'HR Beter voor Elkaar'. Vervolgens neemt de PO-Raad contact op om een startgesprek met de schoolbestuurder van uw organisatie en eventuele andere betrokkenen in te plannen. Heb je vragen of suggesties, neem contact op met Yvonne van Dijke,  projectleider Strategisch HR-beleid.