16-09-2021 | Werkgeverszaken

De essentie van strategisch personeelsbeleid is dat het personeelsbeleid expliciet verbonden wordt aan de educatieve doelen van de schoolorganisatie. Het personeelsbeleid richt zich daarbij op kennis en vaardigheden, motivatie en mogelijkheden van de medewerkers in de organisatie. De PO-Raad heeft de afgelopen twee jaar ingezet op het versterken van strategisch HR in het primair onderwijs. Wat heeft dat opgeleverd?

Personeelszaken of human resources (HR) in het primair onderwijs is vaak gericht op de praktische uitvoering van de personeelszaken, zoals salarisadministratie, arbeidscontracten en bijscholing. Dat zijn belangrijke zaken voor de medewerkers en dus ook voor de organisatie. Met strategische HR schept de organisatie een kader voor de praktische uitvoering. Hierdoor draagt de uitvoering van HR meer bij aan de doelen van de schoolorganisatie. Dit is essentieel voor het vergroten van de onderwijskwaliteit. De medewerkers zijn immers bepalend voor de geleverde onderwijskwaliteit.

Project Versterken strategisch HR

De PO-Raad is in 2019 gestart met het project ‘Versterken strategisch HR’. Het ministerie van OCW heeft het project ondersteund met een subsidie. Het project is gericht op:

 • Overdracht van inhoudelijke kennis
 • Bewustwording van het nut en de noodzaak van strategische HR
 • Ontwikkeling van praktische instrumenten

Wat heeft dit opgeleverd?

 • Leergang strategisch HR: kennis vergroot op vlak van strategisch HR én direct aan de slag binnen eigen organisatie (66 schoolorganisaties hebben deelgenomen);
 • Masterclasses: inspiratie op uiteenlopende HR onderwerpen (476 deelnemers)
 • Artikelen op samenslimmerpo.nl over goede voorbeelden en meer (8 artikelen);
 • Podcasts om nog eens rustig terug te luisteren (7 podcast op samenslimmerpo.nl);
 • Verschillende instrumenten om zelf aan de slag te gaan…

Zelf aan de slag

Ook als je niet hebt deelgenomen aan de leergang of de masterclasses hebt gemist, kun je aan de slag met strategisch HR. Zowel voor schoolorganisaties die nog aan de start staan als scholen waar het onderwerp al langer op de agenda staat, zijn er instrumenten ontwikkeld waar je de stap verder mee kunt maken. Welk instrument is voor jouw situatie geschikt:

 • Sta je nog aan het begin en wil je graag een slag maken in het meer strategisch inzetten van je HR-beleid? Gebruik dan de interactieve pdf “Regie op strategisch HR-beleid”, deze tool benoemt de belangrijke aspecten van strategisch HR-beleid en helpt je via checkvragen te bepalen of HR ook in jouw organisatie strategisch is ingebed en waar de verbeterstappen zijn te maken. 
 • Ben je benieuwd waar je staat op het vlak van strategisch HR en wil je mogelijk ook de beleving van de schoolleiders en medewerkers betrekken? Maak dan gebruik van de “sHRM-scan”, een digitale onderzoekstool voor schoolbestuurders en HR-professionals in het primair onderwijs. Met de scan krijg je goed in beeld hoe het staat met het strategisch HR-beleid binnen jouw onderwijsorganisatie als geheel. 
 • Wil je je bestuurder of toezichthouder (RvT) ondersteunen bij het gesprek over strategisch HR in de organisatie? Verwijs hen naar de “Gespreksleidraad voor RvT – bestuurders” die binnenkort verschijnt en dient als handreiking bij het voeren van het goede gesprek over strategisch HR-beleid. 
 • Ben je niet alleen benieuwd in het overkoepelende thema strategisch HR, maar zou je je ook graag verder verdiepen, in dit geval in het thema ‘HR data/HR analytics’? Via deze modules op samenslimmerpo.nl leer je de basisbeginselen op het vlak van HR analytics en word je via oefeningen ondersteunt met het uitvoeren van de eerste analyses in je eigen HR data. (volgt binnenkort)

En verder

Het thema strategisch HR is hiermee niet afgerond: de medewerkers in het primair onderwijs blijven de belangrijkste pijler in het bereiken van de doelen in de scholen. Na de afgelopen periode ‘strategisch HR’ als overkoepelend thema te hebben uitgelicht, legt de PO-Raad de komende periode de nadruk op verschillende relevante HR-subthema’s. Masterclasses en artikelen blijven ook in de toekomst voorbij komen, dus houd vooral de site en nieuwsbrief in de gaten.

Reactie

Ben je aan de slag geweest met één van onze instrumenten? Dan hoort de PO-Raad graag je ervaringen! Dit kan via een mailbericht aan Yvonne van Dijke.