Thuiszitters

Er is meer maatwerk nodig om thuiszitten te voorkomen. Elk samenwerkingsverband maakt afspraken over doorzettingsmacht om thuiszitten te voorkomen. Meer aandacht voor preventie en vroegsignalering onder het motto ‘ziekmelden is het nieuwe thuiszitten’.