Toezicht op onderwijskwaliteit

Schoolbesturen zijn in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor de onderwijskwaliteit van hun scholen. Ze houden hier zelf toezicht op met collega-besturen en hun medezeggenschapsraden van ouders en leraren. De PO-Raad vindt dat wanneer scholen laten zien dat ze die verantwoordelijkheid aankunnen, de Inspectie van het onderwijs, als extern toezichthouder meer afstand kan houden. Ze vindt het belangrijk dat de inspectie te allen tijde objectief oordeelt en geen waardeoordelen uitspreekt. Dit om te waarborgen dat scholen zich voor de leerling blijven inzetten voor goed onderwijs en dien niet doen om een pluim te krijgen van de Inspectie.