Toolbox

Toolbox Bekostiging Nieuwkomersscholen

Per schooljaar 2018/2019 zijn de aanvullende regelingen bijzondere bekostiging voor asielzoekerskinderen en eerste opvang vreemdelingenkinderen in het basisonderwijs veranderd.

Met onderstaand model kunt u voor de (speciale) basisscholen de hoogte van deze bekostiging vaststellen, conform artikel 31 en artikel 32 van de regeling personele bekostiging primair onderwijs.

Voor nadere informatie over de bekostiging voor nieuwkomers en het aanvragen van deze bijzondere bekostiging, kun je terecht op de website van LOWAN en DUO.