Toolbox

Toolbox Functiebeschrijvingen Primair Onderwijs

De sociale partners hebben gezamenlijk actuele voorbeeldfunctiebeschrijvingen gemaakt voor leraren, schooldirecteuren en onderwijsondersteunend personeel. De voorbeeldfuncties zijn bedoeld ter ondersteuning van de dialoog over de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de verschillende functies binnen de organisatie.

Deze geactualiseerde functiebeschrijvingen zijn tot stand gekomen na een intensieve raadpleging waar leraren, onderwijsondersteunende medewerkers, directeuren en schoolbestuurders bij betrokken zijn geweest. De functies zijn vervolgens gewaardeerd met het functiewaarderingsysteem voor primair onderwijs. Dit systeem is net als die voor andere onderwijssectoren gebaseerd op het functiewaarderingssysteem van de Rijksoverheid, Fuwasys.

Functiebeschrijving leraren


Download hieronder de voorbeeldfunctiebeschrijvingen voor de lerarenfuncties in het primair onderwijs.

Lees ook: Lerarenfuncties primair onderwijs gelijkwaardig aan voortgezet onderwijs

Functiebeschrijvingen overig onderwijsondersteunend personeel

Download hieronder voorbeeldfunctiereeksen en -beschrijvingen voor verschillende onderwijsondersteunend functies.

De actuele voorbeeldfuncties kunnen worden gebruikt als ondersteuning bij de dialoog over de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden die horen bij het opgedragen werk. Het gebruik van de voorbeelden is niet verplicht.

Functiebeschrijvingen leidinggevende functies

Download hieronder de voorbeeldfunctiebeschrijvingen gekomen voor leidinggevende functies. 

De voorbeeldfuncties kunnen worden gebruikt als ondersteuning bij de dialoog over de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden die horen bij het opgedragen werk. Het gebruik van de voorbeelden is niet verplicht.