Toolbox

Toolbox Functiebeschrijvingen primair onderwijs

De sociale partners hebben gezamenlijk actuele voorbeeldfunctiebeschrijvingen gemaakt voor leraren, schooldirecteuren en onderwijsondersteunend personeel. De voorbeeldfuncties zijn bedoeld ter ondersteuning van de dialoog over de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de verschillende functies binnen de organisatie.

Deze geactualiseerde functiebeschrijvingen zijn tot stand gekomen na een intensieve raadpleging waar leraren, onderwijsondersteunende medewerkers, directeuren en schoolbestuurders bij betrokken zijn geweest. De functies zijn vervolgens gewaardeerd met het functiewaarderingsysteem voor primair onderwijs. Dit systeem is net als die voor andere onderwijssectoren gebaseerd op het functiewaarderingssysteem van de Rijksoverheid, Fuwasys.

Met het cao-akkoord 2022 zijn de salarisschalen in het primair onderwijs gelijk gemaakt met de salarisschalen voor het voortgezet onderwijs. Aangezien het voortgezet onderwijs geen numerieke schalen voor leraren kent, hebben de salarisschalen in het primair onderwijs ook een andere benaming gekregen. De leraren zijn ingeschaald in de schalen die passen bij functies van dezelfde zwaarte, dat wil zeggen: L10->LB; L11->LC; L12->LD. 

Voor de andere medewerkers is het 'oude' schaalnummer blijven gelden, dus een onderwijsondersteuner in schaal 6 is in de nieuwe schaal 6 gekomen. Ook directeuren en adjunctdirecteuren hebben dezelfde schaalnaam (respectievelijk D- en A-schalen) en schaalnummers gehouden. 

Functiebeschrijving leraren


Download hieronder de voorbeeldfunctiebeschrijvingen voor de lerarenfuncties in het primair onderwijs.

In de beschrijving en toelichting worden nog numerieke salarisschalen gebruikt. Deze zijn in 2022 omgezet naar een andere benaming (volgens de cao voor voortgezet onderwijs). De leraren zijn ingeschaald in de schalen die passen bij functies van dezelfde zwaarte, dat wil zeggen: L10->LB; L11->LC; L12->LD. Een toelichting op de omzetting is te vinden: Omzetting naar nieuwe salarisschalen volgens het onderhandelaarsakkoord

Functiebeschrijvingen overig onderwijsondersteunend personeel

Download hieronder voorbeeldfunctiereeksen en -beschrijvingen voor verschillende onderwijsondersteunend functies.

De actuele voorbeeldfuncties kunnen worden gebruikt als ondersteuning bij de dialoog over de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden die horen bij het opgedragen werk. Het gebruik van de voorbeelden is niet verplicht.

Functiebeschrijvingen leidinggevende functies

Download hieronder de voorbeeldfunctiebeschrijvingen gekomen voor leidinggevende functies. 

De voorbeeldfuncties kunnen worden gebruikt als ondersteuning bij de dialoog over de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden die horen bij het opgedragen werk. Het gebruik van de voorbeelden is niet verplicht.