Toolbox

Toolbox Meerjarenbegroting

Deze toolbox bevat meerjarenbegrotingsmodellen voor al jouw financi├źn.

Meerjarenbegrotingsmodellen 2022

Hier vind je de instrumenten voor het maken van de meerjarenbegroting voor de basisschool per schooljaar 2021/2022 e.v.. Een uitvoerige toelichting voor het gebruik van deze begrotingsmodellen vind je in het eerste werkblad van de Excel-bestanden. In de modellen wordt uitgegaan van een schatting van de werkgeverspercentage (werkgeversopslag) voor de school. Deze zou het beste kunnen worden vastgesteld aan de hand van het instrument Werkgeverslasten primair onderwijs.

Meerjarenbegrotingsmodellen 2021

Hier vind je de instrumenten voor het maken van de meerjarenbegroting voor de basisschool per schooljaar 2020/2021 e.v.. Een uitvoerige toelichting voor het gebruik van deze begrotingsmodellen vind je in het eerste werkblad van de Excel-bestanden. In de modellen wordt uitgegaan van een schatting van de werkgeverspercentage (werkgeversopslag) voor de school. Deze zou het beste kunnen worden vastgesteld aan de hand van het instrument Werkgeverslasten primair onderwijs.