Toolbox

Toolbox Model vereenvoudigde bekostiging

Vanaf januari 2023 wordt de bekostiging van het primair onderwijs eenvoudiger. De PO-Raad heeft verschillende modellen ontwikkeld waarmee de nieuwe bekostiging kan worden berekend. 

De in de modellen gebruikte bekostigingsbedragen zijn ontleend aan de op 20 oktober gepubliceerde regeling bekostiging (Staatscourant 27684). De overgangsregeling (Staatscourant 27688) bevat helaas enkele onjuistheden. Het hieronder gepresenteerde herverdeeleffectenmodel is correct. In december zal OCW een wijzigingsregeling publiceren.

Berekenen hoe jouw bekostiging per 2023 tot stand komt.