• Wat levert 10-14 onderwijs op voor de schoolloopbaan van leerlingen? Het is nog te vroeg om daar iets over te zeggen, concluderen onderzoekers in de Eindrapportage Monitor 10-14 onderwijs. Drie jaar lang volgden ze de ontwikkeling van twaalf 10-14 initiatieven. Leraren, leerlingen en ouders zijn over het algemeen positief. Het rapport wijst op een aantal, bekende, wettelijke knelpunten voor het organiseren van dit onderwijs.

  • Scholen die 10-14 onderwijs (willen) aanbieden, kunnen hun aanvraag voor het experiment teambevoegdheid tot 30 juni indienen bij het ministerie. Dit experiment is gestart omdat 10-14-initiatieven kampen met beperkingen in de inzetbaarheid van leraren: wie een po-bevoegdheid heeft mag alleen leerlingen die onder het po vallen lesgeven, leraren die bevoegd zijn voor het vo mogen enkel hun ‘eigen’ vak lesgeven. Het experiment teambevoegdheid biedt ruimte.

  • In een serie van vier inspirerende en informatieve bijeenkomsten krijgen schoolbestuurders, beleidsmakers en andere geïnteresseerden uit het onderwijs, de kinderopvang, zorg en/of gemeente de kans om te leren van de praktijk. Tijdens deze editie opent 10-14 Zwolle haar deuren voor ons.

  • Minister Arie Slob (Onderwijs) heeft op 11 december de tweede tussenrapportage van de monitor rond de pilot 10-14 onderwijs naar de Tweede Kamer gestuurd. Hierin worden onder meer de succesfactoren bij de lopende initiatieven, alsook de nog ervaren knelpunten bij het vormgeven aan 10-14 onderwijs, in beeld gebracht.

  • Let op! Deze conferentie is uitverkocht! ...

  • Dit schooljaar groeit het aantal tienerscholen. Minister Slob (Onderwijs) heeft goedkeuring gegeven aan de uitbreiding van de pilot. Op de zogenaamde 10-14 scholen krijgen leerlingen tussen de 10 en 14 jaar les in een doorlopende leerlijn. Op deze manier is het maken van de stap naar de middelbare school minder groot en is er meer tijd is om talenten en vaardigheden van leerlingen te ontdekken.

  • Per 1 augustus 2018 kan een tweede lichting scholen in het primair en voortgezet onderwijs instromen in de pilot 10-14 onderwijs. Dit schrijft minister Arie Slob (Primair onderwijs) in een brief aan de Tweede Kamer. 10-14 Onderwijs wordt als manier gezien om de overgang naar de middelbare school voor leerlingen te versoepelen