• Complexe problemen oplossen door ze op te delen in kleine stukjes en daardoor leren hoe een computer werkt. Deze vaardigheid, een onderdeel van het zogenoemde computational thinking en daarmee een 21e-eeuwse vaardigheid, kunnen leerlingen voortaan onder de knie krijgen met hulp van de nieuwe leerlijn programmeren. De PO-Raad en haar ICT-partner Kennisnet hebben deze leerlijn op 25 mei officieel gelanceerd op het minisymposium ‘computational thinking’. Vanaf nu kunnen alle scholen de leerlijn gebruiken in hun onderwijs. De leerlijn is ontwikkeld door en op initiatief van het primair onderwijsveld zelf.

  • Bedrijven gaan scholen helpen met het opleiden van leraren in eenentwintigste eeuwse vaardigheden. Dat is een van de afspraken die tientallen bedrijven onder leiding van oud-EU-commissaris Neelie Kroes vandaag hebben gemaakt in Het CodePact Manifest. Het onderwijs kan hiermee profiteren van de kennis en ervaring van het bedrijfsleven, vindt de PO-Raad. Daarbij is van belang is dat de ontwikkeling van de leerling voorop staat.

  • Op bezoek in Schotland, ervoeren de partners van de Onderwijsagenda Sport, Bewegen en Gezonde Leefstijl wat het Schotse 'curriculum for excellence’ inhoudt. ,,Wat ik mooi vond, is dat het geen dichtgetimmerd curriculum is, maar meer een ‘besturingssysteem’ werd waarmee men het onderwijs vorm kan geven. Een systeem dat nog voldoende flexibiliteit en eigen keuze in zich heeft om diversiteit overeind te houden'', aldus voorzitter van de PO-Raad Rinda den Besten.

  • Om de gezamenlijke ambitie van kabinet en PO-Raad voor beter onderwijs waar te maken, is het van belang dat het onderwijsstelsel wordt vernieuwd. De Tweede Kamer zou bij de beoordeling van beleid, de discussie over stelselwijzigingen en vernieuwingen niet uit de weg moeten gaan. Die oproep doet de PO-Raad in een brief aan de Tweede Kamer. De brief geeft de Kamer inzicht in de ontwikkelingen in het primair onderwijs en wat het nodig heeft om leerlingen zo goed mogelijk te kunnen voorbereiden op hun toekomst. De Kamer praat daar donderdag over tijdens de behandeling van de onderwijsbegroting.

  • Ruimtevaarder André Kuipers gaat als ambassadeur van het Techniekpact op tournee door Nederland. In een serie collegetours, die hij vrijdag aftrapt, gaat hij basisschoolleerlingen en leerkrachten enthousiast maken voor de wereld van ruimtevaart, wetenschap en techniek. Hiermee wil het Techniekpact zorgen dat voldoende jongeren kiezen voor een bèta-technische opleiding. De PO-Raad is medeondertekenaar van het Techniekpact.