• Nood breekt wet. Als álles anders wordt, moeten professionals besluiten kunnen nemen die in normale omstandigheden ondenkbaar zijn. Zoals een doorverwijzing naar het voortgezet onderwijs op basis van alléén een schooladvies, zonder eindtoets. Dat dat kán, bewijst niet dat die toets wel kan worden afgeschaft.

  • Trouw bericht over de nieuwe indicator voor onderwijsachterstandenbeleid waar de Tweede Kamer vorige week over debatteerde met minister Slob (Onderwijs). Door middel van de indicator wordt bepaald wie een achterstandsleerling is, dus voor welke leerlingen scholen extra geld kunnen krijgen. In het huidige beleid worden alleen leerlingen van ouders die maximaal twee jaar middelbare school hebben gevolgd gezien als achterstandsleerling.

  • Leerlingen uit de armste gezinnen presteren minder goed op school dan leerlingen uit rijkere gezinnen in Nederland, schrijft dagblad Trouw. De krant baseert dit op cijfers van de Oeso, die keek naar de antwoorden van vijftienjarigen op de Pisa-test. Minister Slob van Onderwijs gaat op 14 februari in gesprek met de Tweede Kamer over het onderwijsachterstandenbeleid.

  • Door een verkeerde definitie van achterstandsleerlingen is de afgelopen jaren bijna 150 miljoen euro weggelekt. Dat concludeert de PO-Raad uit het onderzoek dat het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) onlangs presenteerde. ,,Geld dat terecht had moeten komen bij de kinderen die het ‘t hardst nodig hadden’’, aldus voorzitter Rinda den Besten vandaag in Trouw. De PO-Raad is blij met de nieuwe definitie van het CBS, maar wil wel het verloren geld terug.

  • Om te voorkomen dat enkele duizenden jonge vluchtelingenkinderen met een achterstand aan de basisschool beginnen, is het belangrijk dat zij terecht kunnen op de peuterspeelzaal. Hiervoor pleiten de PO-Raad en MOgroep, bracheorganisatie voor welzijn en maatschappelijke dienstverlening. Daardoor komen deze kinderen al op jonge leeftijd spelend in aanraking met de Nederlandse taal en de Nederlandse samenleving. Dat is goed voor hun ontwikkeling en daarvan profiteren ze hun hele leven.

  • Tot er nieuwe criteria voor het vaststellen van onderwijsachterstanden worden geformuleerd, zou het budget voor de gewichtenregeling moeten worden bevroren. Dat bepleit de PO-Raad in dagblad Trouw, naar aanleiding van de cijfers die het CBS publiceerde over het afgenomen aandeel achterstandsleerlingen in het basisonderwijs.

  • Het aandeel achterstandsleerlingen in het basisonderwijs is tussen 2011 en 2015 met een kwart afgenomen. Dat meldt het CBS vandaag op haar site. PO-Raad voorzitter Rinda den Besten waarschuwt voor misplaatst optimisme. ,,Het label ‘achterstandsleerling’ zegt niets over de daadwerkelijke achterstand. In de praktijk ervaren scholen dat de achterstanden niet afnemen, maar hun budgetten doen dat helaas wel.’’