• Leerlingen uit de armste gezinnen presteren minder goed op school dan leerlingen uit rijkere gezinnen in Nederland, schrijft dagblad Trouw. De krant baseert dit op cijfers van de Oeso, die keek naar de antwoorden van vijftienjarigen op de Pisa-test. Minister Slob van Onderwijs gaat op 14 februari in gesprek met de Tweede Kamer over het onderwijsachterstandenbeleid.

  • Diverse ambities voor onderwijs staan haaks op de werkelijkheid. Nu blijkt dat er de komende jaren nog minder geld voor onderwijs is dan gedacht, komt het behalen van die ambities meer dan ooit aan op politieke keuzes die partijen maken aan de onderhandelingstafel voor een nieuw kabinet. De PO-Raad zette op een rij hoe zij het tij kunnen keren.

  • Het onderwijs krijgt nóg een financiële domper te verduren, bovenop de bestaande tekorten. De overheidsuitgaven vallen ruim 200 miljoen euro hoger uit dan verwacht. Als een nieuw kabinet niet fors in onderwijs investeert, betaalt het onderwijs hiervan zelf de rekening. ,,Onverantwoord’’, aldus Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad.

  • De verouderde bekostigingssystematiek voor het onderwijsachterstandenbeleid zal nog zeker tot schooljaar 2018-2019 blijven gelden. De reden: de PO-Raad en Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) vinden het onverantwoord om het huidige, grotendeels verdampte budget te gaan herverdelen. Dus besluit demissionair staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) maar helemáál niet in te grijpen. Stuitend, vindt de PO-Raad. Hiermee nemen de kansen van kinderen in achterstandssituaties nog verder af.

  • Het bestrijden van kansongelijkheid in het onderwijs is een kansloze missie als een nieuw kabinet het lek in het onderwijsachterstandenbeleid niet repareert. Met deze boodschap sloeg PO-Raad voorzitter Rinda den Besten alarm bij een ambtelijke werkgroep van verschillende ministeries.

  • De Tweede Kamer is bezorgd om de effecten van het teruglopende budget voor onderwijsachterstanden, zolang de criteria hiervoor ongewijzigd zijn. Als staatssecretaris Dekker zijn plannen doorzet, wordt er volgend jaar fors gekort op dit budget, terwijl de Inspectie gisteren in haar jaarlijkse Staat van het Onderwijs signaleerde dat de kloof tussen hoog- en laagopgeleid juist toeneemt.

  • Tot er nieuwe criteria voor het vaststellen van onderwijsachterstanden worden geformuleerd, zou het budget voor de gewichtenregeling moeten worden bevroren. Dat bepleit de PO-Raad in dagblad Trouw, naar aanleiding van de cijfers die het CBS publiceerde over het afgenomen aandeel achterstandsleerlingen in het basisonderwijs.

  • Met hun conclusie dat het primair onderwijs er financieel goed voorstaat, schetsen de minister en staatssecretaris van Onderwijs een te rooskleurig beeld van de werkelijkheid. De kosten in het primair onderwijs stijgen al jaren harder dan de bekostiging. Volgens de PO-Raad is structureel meer geld nodig om te voorkomen dat schoolbesturen binnen afzienbare tijd weer in de rode cijfers terechtkomen en leerlingen hiervan de dupe worden. Onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs bevestigt dit.

  • In aanloop naar de bespreking van de Onderwijsbegroting in de Tweede Kamer deze week, heeft de PO-Raad via een brief aan de Kamer aandacht gevraagd voor een aantal zaken die een optimale uitvoering van het Bestuursakkoord nog in de weg staan: gebrekkig internet op scholen, hoge werkloosheidskosten en de positie van achterstandsleerlingen en vluchtelingenkinderen.

Pagina's