• Het is voor leraren ingewikkeld pestgedrag te herkennen en dat lukt ook niet altijd goed. Dat stelt onderzoeker Beau Oldenburg in haar proefschrift waarop ze deze maand aan de Rijksuniversiteit Groningen promoveert.

  • Scholen slagen erin de veiligheidsbeleving op school stabiel hoog te houden en in sommige gevallen te verbeteren. Dat blijkt uit een brief van staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) aan de Tweede Kamer over de eerste monitoring van de Wet (sociale) veiligheid op school. Blijvende aandacht voor een veilige school blijft van belang.

  • Basisscholen vinden dat het meldsysteem voor kindermishandeling onvoldoende werkt, zo bleek uit een onderzoek van De Monitor (KRO-NCRV) onder ruim vijfhonderd scholen. In een uitzending afgelopen zondag werd duidelijk dat scholen hoge drempels ervaren bij het melden, omdat ze van Veilig Thuis - waar de meldingen gedaan moeten worden -  niet altijd terug horen wat er met de melding is gebeurd.

  • Onderzoekers en koepelorganisaties delen de kritiek van Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer op de huidige pestprotocollen die op veel scholen zijn ingevoerd. Dat schreef het Algemeen Dagblad afgelopen dinsdag. ,,Interventies moeten bij de visie en de context van de school passen", aldus de PO-Raad in de krant. 

  • In 2016 zijn in het basis- en voortgezet onderwijs minder kinderen gepest dan in 2014. Toch krijgen er nog steeds iedere dag te veel kinderen mee te maken. De strijd tegen het pesten moet daarom onverminderd worden doorgezet. Dat meldt staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) maandag aan het begin van de Week tegen het Pesten.

  • Sociale veiligheid is een continu proces. De koers naar een veilige school is ingezet. Nu is het zaak om koers te houden. Daarom organiseert Stichting School & Veiligheid in samenwerking met...

  • In gesprek, ook als het lastig is: dit thema stond centraal op het congres Met Alle Respect dat Stichting School & Veiligheid met PO-Raad, VO-raad, bonden CNV Onderwijs en AOb, en Rutgers en Edu Divers organiseerde afgelopen 19 april. Op dit congres gingen vele collega’s uit het werkveld in overleg over hoe zij, met respect voor anderen, kunnen zorgen voor een (sociaal) veilige omgeving voor alle leerlingen.

  • Voormalig Jeugdzorg-bestuurder Jan Sprokkereef gaat onderzoeken hoe een registratievereiste voor scholen bij een vermoeden van kindermishandeling het beste vorm kan krijgen. Hij doet dat samen met het onderwijs-en zorgveld. Dat moet nog voor de zomer uitmonden in een voorstel. Ook de PO-Raad praat hierover mee.

  • Diverse media berichten over een stijging van het aantal meldingen van seksueel geweld op scholen. Aanleiding is de berichtgeving vanuit de Onderwijsinspectie over het aantal nieuwe meldingen bij vertrouwensinspecteurs. In totaal gaat het om 112 meldingen van seksueel misbruik in het schooljaar 2014/2015. Binnen het primair onderwijs zijn er 36 incidenten gemeld, ten opzichte van 32 meldingen in het schooljaar 2013/2014.

Pagina's