• Op woensdag 29 mei voeren de vakbonden in alle sectoren actie voor een beter pensioen. De onderwijsvakbonden roepen geen staking uit, maar hebben schoolbesturen gevraagd om deelname van personeelsleden aan regionale protestbijeenkomsten mogelijk te maken.

  • Van maandag 11 tot en met vrijdag 15 maart zijn er door heel Nederland acties in alle onderwijssectoren. De vakbonden roepen hun leden op om actie te voeren voor meer investeringen in het onderwijs. De week wordt afgesloten met een landelijke onderwijsstaking op 15 maart op het Malieveld in Den Haag.

  • Drie onderwijsvakbonden roepen hun leden uit het onderwijs op tot een staking op vrijdag 15 maart 2019. Dat hebben de bonden formeel aangekondigd in een brief aan de PO-Raad.

  • De partijen van het PO-front hebben afgesproken om de samenwerking in de huidige vorm te stoppen.

  • De partners van PO-front hebben besloten om vanaf dit moment ieder hun eigen weg te kiezen. De partijen blijven ieder op hun eigen manier aandacht vragen voor de problemen in het primair onderwijs. Waar nodig zullen we elkaar blijven versterken, maar we zullen voorlopig geen gezamenlijke acties ondernemen.

  • De onderwijsbonden hebben hun leden in Zuid-Holland en Zeeland opgeroepen om woensdag 12 september te staken. Het is een laatste signaal voor Prinsjesdag om het kabinet duidelijk te maken dat er méér nodig is om het lerarentekort in het primair onderwijs aan te pakken.

  • De onderwijsvakbonden roepen hun leden uit het primair onderwijs in de provincies Zuid-Holland en Zeeland op tot een staking gedurende een dag op woensdag 12 september. Dat hebben onderwijsvakbonden formeel aangekondigd in een brief aan de PO-Raad.

  • Schoolbesturen die zijn aangesloten bij de PO-Raad kunnen hun mening geven over de positie van de PO-Raad in het PO-front. Zij hebben een mail ontvangen met een link naar de vragenlijst. Op basis van deze ledenpeiling gaat het bestuur in gesprek met de andere partijen binnen het PO-front.

  • Op woensdag 12 september staken de medewerkers in het primair onderwijs in Zuid-Holland en Zeeland. De vakbonden hebben de medewerkers van scholen uit deze provincies opgeroepen om het werk neer te...

Pagina's