• Veel medewerkers in het primair en voortgezet onderwijs leggen op donderdag 30 en vrijdag 31 januari het werk neer. Media berichten dat de actiebereidheid in het onderwijs nog steeds hoog is en dat veel scholen op één of beide actiedagen hun deuren sluiten. Door heel het land zijn manifestaties, marsen en andere acties. Ook schoolbesturen laten van zich horen. Een paar voorbeelden.

  • De onderwijsvakbonden roepen hun leden uit het primair en voortgezet onderwijs op tot een staking op donderdag 30 en vrijdag 31 januari 2020. Dat hebben de bonden formeel aangekondigd in een brief aan de PO-Raad.

  • De onderwijsvakbonden roepen de medewerkers uit het primair en voortgezet onderwijs op tot een staking op donderdag 30 en vrijdag 31 januari 2020. In een handreiking voor schoolbesturen vind je de belangrijkste vragen en antwoorden over de staking.

  • Een paginagrote advertentie in het Brabants Dagblad en het Eindhovens Dagblad geeft een duidelijke boodschap aan het kabinet: 'Investeren in de toekomst is duurzaam investeren in onderwijs'. Ongeveer veertig schoolbesturen uit Noord-Brabant hebben deze advertentie geplaatst om aan te geven dat zij de staking van woensdag 6 november ondersteunen. Er zijn meer schoolbesturen die de staking aangrijpen om hun zorgen over het funderend onderwijs kenbaar te maken.

  • De onderwijsvakbonden roepen hun leden uit het primair en voortgezet onderwijs op tot een staking op woensdag 6 november 2019. Dat hebben de bonden formeel aangekondigd in een brief aan de PO-Raad en op 4 november bevestigd.

  • Op woensdag 29 mei voeren de vakbonden in alle sectoren actie voor een beter pensioen. De onderwijsvakbonden roepen geen staking uit, maar hebben schoolbesturen gevraagd om deelname van personeelsleden aan regionale protestbijeenkomsten mogelijk te maken.

  • Van maandag 11 tot en met vrijdag 15 maart zijn er door heel Nederland acties in alle onderwijssectoren. De vakbonden roepen hun leden op om actie te voeren voor meer investeringen in het onderwijs. De week wordt afgesloten met een landelijke onderwijsstaking op 15 maart op het Malieveld in Den Haag.

  • Drie onderwijsvakbonden roepen hun leden uit het onderwijs op tot een staking op vrijdag 15 maart 2019. Dat hebben de bonden formeel aangekondigd in een brief aan de PO-Raad.

  • De partijen van het PO-front hebben afgesproken om de samenwerking in de huidige vorm te stoppen.

  • De onderwijsbonden hebben hun leden in Zuid-Holland en Zeeland opgeroepen om woensdag 12 september te staken. Het is een laatste signaal voor Prinsjesdag om het kabinet duidelijk te maken dat er méér nodig is om het lerarentekort in het primair onderwijs aan te pakken.

Pagina's