• Met het toenemend gebruik van digitaal leermateriaal in de klas, is een goede en toekomstbestendige internetverbinding op school een randvoorwaarde voor goed en modern onderwijs. Nog altijd zijn ruim 800.000 leerlingen in het primair onderwijs daarvan verstoken. Zorg voor een goede digitale infrastructuur, luidt daarom een belangrijke boodschap van de PO-Raad aan de politieke partijen.

  • De PO-Raad en Kennisnet adviseren, in maximaal twee dagdelen, de schoolbestuurder en de ICT-coördinator over de inrichting van een toekomstbestendige netwerkinfrastructuur op de schoollocatie. Ook is er aandacht voor de investeringen die daarmee gepaard gaan. Inmiddels hebben zo’n 55 scholen beroep gedaan op deze adviesdienst. Iets voor u?

  • Lang niet alle scholen hebben toegang tot een goede internetverbinding, een belangrijke voorwaarde voor eigentijds onderwijs. Vraagbundeling en/of gezamenlijk inkopen, kan helpen hierin verandering te brengen. Binnenkort buigt een startgroep van besturen zich over de vraag wat een geschikte vorm van vraagbundeling en eventuele gezamenlijke inkoop is.