• Na een herfstachtige dag ligt het speelplein naast de school waar ik werk bezaaid met bladeren en takken. Met name de takken nodigen kinderen uit tot spel en het opzoeken van grenzen. Dat varieert van speerwerpen tot Oosterse vechtkunsttaferelen. Afgelopen week was het raak: tijdens een dergelijk gevecht kregen twee kinderen het letterlijk met elkaar ‘aan de stok’. Kind overstuur, leerkrachten met elkaar in beraad.

  • Het ministerie van Binnenlandse zaken wil personeel in publieke functies beter beschermen tegen agressie. Eind oktober wordt daarom de overheidscampagne 'Wees duidelijk over agressie' gelanceerd. Met een brief aan alle werkgevers met een publieke taak roept minister Plasterk (Binnenlandse zaken) bestuurders op mee te doen aan deze campagne. Ook doet de minister in de brief suggesties hoe werkgevers aandacht kunnen besteden aan sociale veiligheid voor personeel.