• De ALV van 4 juni is door de ontwikkelingen rondom het coronavirus geannuleerd. Op donderdag 10 september organiseert de PO-Raad een digitale ALV. Meer informatie volgt zo snel mogelijk. Wil je ook...

  • Een ontwikkeling richting meer transparantie en rijkere verantwoording, dat is de wens van leden van de PO-Raad, zo bleek donderdag tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV). Leden vinden het een goede ontwikkeling dat PO-Raad en VO-raad werken aan een po/vo benchmark zodat maatschappij en politiek meer inzicht krijgen in de ontwikkelingen van de sector en schoolbesturen van elkaar kunnen leren. Daarnaast spraken schoolbesturen met elkaar over de inbreng van de sector in de evaluatie van passend onderwijs die volgend jaar op de planning staat. Ook gingen de schoolbesturen in gesprek over het vastlopen van de cao-onderhandelingen.

  • In 2018 bestond de PO-Raad 10 jaar. Waar we ons in de beginjaren nog beperkten tot cao-onderhandelingen en ondersteuning aan scholen met kwaliteitsproblemen, waren we in 2018 veel breder met onderwijs bezig.

  • Een record aantal schoolbesturen was donderdag aanwezig bij de Algemene Ledenvergadering (ALV). Zo’n tweehonderd leden gingen met elkaar in gesprek en stemden in met een voorstel om de bekostiging te vereenvoudigen en met een richtlijn voor de vrijwillige ouderbijdrage. Belangrijke rode draad door de vergadering was de vraag hoe de sector zich beter kan verantwoorden.

  •  ,,Het primair onderwijs is geen speeltuin’’, zei voorzitter Rinda den Besten donderdag in haar openingstoespraak van de drukbezochte Algemene Ledenvergadering van de PO-Raad in het Arnhemse Papendal. ,,Het is de beste investering die je in de maatschappij kunt doen.’’

  • Op donderdag 9 juni en vrijdag 10 juni vinden respectievelijk de Algemene Ledenvergadering (ALV) en het congres ‘Kennis voor morgen’ van de PO-Raad plaats. In dit bericht leest u de laatst stand van zaken rondom deze evenementen.

  • Het bestuur van de PO-Raad organiseert voor haar leden negen regiobijeenkomsten in de periode van 30 maart tot en met 19 april a.s. Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen aan één van deze...

Pagina's