• Het negenkoppige Algemeen Bestuur van de PO-Raad bestaat uit leden van de PO-Raad en verbindt de vereniging zo met haar leden. In verschillende blogs op Mijn PO-Raad geven zij dit schooljaar hun kijk op actuele ontwikkelingen in de sector. In deze blog vraagt Wim Ludeke, voorzitter van het College van Bestuur van de Onderwijsspecialisten, zich af welke onderwerpen eigenlijk op de Algemene ledenvergadering van de PO-Raad thuishoren. 

  • Bijna tweehonderd leden van de PO-Raad meldden zich op donderdag 26 november bij het Bovaghuis in Bunnik voor de halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV). Zoals verwacht vormde de modernisering van de bekostiging deze ochtend het belangrijkste onderdeel. Aansluitend op de ALV vond de conferentie 'Dynamisch (be)sturen)', over huisvesting, financiën en p&o, plaats.

  • Aansluitend op haar Algemene Ledenvergadering (ALV) organiseert de PO-Raad de conferentie 'Dynamisch (be)sturen', over eigentijds (be)sturen op financiën, personeel en huisvesting....

  • Op donderdag 26 november houdt de PO-Raad haar Algemene Ledenvergadering...

  • Iedereen die in het onderwijs werkt, kent het: als de schoolvakantie nadert, kijk je automatisch terug op het afgelopen schooljaar. Ook wij gingen samen de hoogtepunten nog eens langs. Vers in ons geheugen ligt natuurlijk ons congres, waar we meer dan vierhonderd mensen aan het denken en praten hebben gezet over de kennis voor morgen. We hebben genoten van de inspiratie, vrolijkheid en saamhorigheid van alle mensen die in en rond het primair onderwijs werken.  

  • Staatssecretaris Dekker (Onderwijs) zal op donderdag 11 juni aanwezig zijn op de ledendag van het PO-Raad congres ‘Kennis voor morgen’ op locatie Papendal. Hij zal tijdens het diner - na afloop van de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de PO-Raad - een korte tafelrede houden. Daarna zal hij aanschuiven bij verschillende tafels om in gesprek te gaan met schoolbestuurders over de vraag die tijdens het congres centraal staat: hoe bereiden wij onze kinderen voor op de toekomst?

  • Op 24 november 2016 houdt de PO-Raad haar Algemene Ledenvergadering.

  • Op 9 juni 2016 houdt de PO-Raad haar Algemene Ledenvergadering.

  • D e PO-Raad kijkt terug op een constructieve Algemene Ledenvergadering (ALV). In de Jaarbeurs in Utrecht trapte Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad, de ALV af. In haar openingsspeech blikte...

Pagina's