• Aansluitend op haar Algemene Ledenvergadering (ALV) organiseert de PO-Raad de conferentie 'Dynamisch (be)sturen', over eigentijds (be)sturen op financiën, personeel en huisvesting....

  • Op donderdag 26 november houdt de PO-Raad haar Algemene Ledenvergadering...

  • Iedereen die in het onderwijs werkt, kent het: als de schoolvakantie nadert, kijk je automatisch terug op het afgelopen schooljaar. Ook wij gingen samen de hoogtepunten nog eens langs. Vers in ons geheugen ligt natuurlijk ons congres, waar we meer dan vierhonderd mensen aan het denken en praten hebben gezet over de kennis voor morgen. We hebben genoten van de inspiratie, vrolijkheid en saamhorigheid van alle mensen die in en rond het primair onderwijs werken.  

  • Staatssecretaris Dekker (Onderwijs) zal op donderdag 11 juni aanwezig zijn op de ledendag van het PO-Raad congres ‘Kennis voor morgen’ op locatie Papendal. Hij zal tijdens het diner - na afloop van de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de PO-Raad - een korte tafelrede houden. Daarna zal hij aanschuiven bij verschillende tafels om in gesprek te gaan met schoolbestuurders over de vraag die tijdens het congres centraal staat: hoe bereiden wij onze kinderen voor op de toekomst?

  • Op 24 november 2016 houdt de PO-Raad haar Algemene Ledenvergadering.

  • Op 9 juni 2016 houdt de PO-Raad haar Algemene Ledenvergadering.

  • D e PO-Raad kijkt terug op een constructieve Algemene Ledenvergadering (ALV). In de Jaarbeurs in Utrecht trapte Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad, de ALV af. In haar openingsspeech blikte...

  • De PO-Raad heeft haar jaarverslag 2013 officieel gepubliceerd. De Algemene Ledenvergadering (ALV) stemde op 5 juni in met het verslag. De ALV stemde daarnaast in met het voorstel om als PO-Raad een regierol te pakken bij het in goede banen leiden van de vraag naar en ontwikkeling van digitaal leermateriaal. Ook ging ze akkoord met de herbenoeming van verschillende commissieleden. Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad blikte met de leden terug op het afgelopen jaar.

  • In 2015 organiseert de PO-Raad haar Algemene Ledenvergadering op 11 juni en 26 november. Noteer deze data alvast in uw agenda. Meer informatie over locatie en het tijden, wordt later bekend. 

Pagina's