• In 2016 zijn in het basis- en voortgezet onderwijs minder kinderen gepest dan in 2014. Toch krijgen er nog steeds iedere dag te veel kinderen mee te maken. De strijd tegen het pesten moet daarom onverminderd worden doorgezet. Dat meldt staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) maandag aan het begin van de Week tegen het Pesten.

  • Stichting School & Veiligheid organiseert samen met de PO-Raad en Vo-raad in vier regio’s samen met de ambassadeurs Sociale Veiligheid een nieuwe reeks regiobijeenkomsten sociale veiligheid. De...

  • Schoolbestuurders kunnen met ingang van 1 september 2015 een beroep doen op Ambassadeurs Sociale Veiligheid. Dat zijn deskundige sparringpartners die schoolbesturen uit het primair onderwijs en voortgezet onderwijs op aanvraag ondersteunen, zowel preventief als curatief. Deze ondersteuning bestaat uit het vormgeven, aanscherpen en verlevendigen van het sociale veiligheidsbeleid op de scholen volgens de meest recente wetswijzigingen.