• Op 25 april aanstaande organiseert Leeuwendaal, in opdracht van Andere Tijden , opnieuw een masterclass ‘Vijf gelijke dagen model’. De masterclass is bedoeld voor scholen en/of (kinderopvang...

  • De deelnemende scholen aan het experiment flexibilisering onderwijstijd werken op meerdere manieren aan onderwijsvernieuwing. Naast flexibele tijden zijn de randvoorwaarden voor het onderwijs in...

  • Demissionair minister Henk Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft afgelopen woensdag 23 mei op het 8e brede schoolcongres Nieuwe Tijden '10 adviezen, naar een dagarrangement voor...

  • Met een reeks nieuwe publicaties, een film en een leergang sluit het project 'Andere Tijden in onderwijs en opvang' deze zomer af. De afgelopen vier jaar heeft het project scholen en...

  • Vanwege grote belangstelling wordt er een extra leergang 'Samenwerken aan een kindcentrum' aangeboden. De leergang start op 1 februari 2012, omvat vier bijeenkomsten tot april 2012 en vindt plaats...

  • Scholen die zich oriënteren op andere schooltijden, in de vorm van het vijf-gelijke-dagenmodel, kunnen in november weer deelnemen aan een masterclass. Leeuwendaal VOS/ABB organiseert deze...

  • Vanuit het project Andere Tijden heeft Oberon, in samenwerking met de PO-Raad, onderzoek gedaan naar andere tijden in het onderwijs. Scholen kunnen sinds 2006 hun schooltijden aanpassen....

  • Per 1 augustus 2011 gaat het experiment flexibele onderwijstijden van start. Maximaal 10 scholen kunnen aan dit experiment van Regioplan deel gaan nemen. Doel van het experiment is scholen ervaring...

  • Steeds meer basisscholen oriënteren zich op mogelijkheden om hun schooltijden aan te passen. Bijvoorbeeld door in samenspraak met de kinderopvang begin- en eindtijden aan te passen, het bioritme...

  • Dit voorjaar organiseert het Project Andere Tijden in onderwijs en opvang weer drie nieuwe masterclasses Andere Tijden: - 23 maart: `Werken in één team: samenwerking van professionals uit scholen...