• Twee jaar geleden was ik nog geen vicevoorzitter van de PO-Raad, maar schoolbestuurder in Zeeland. Naar aanleiding van de brief over verantwoording van ministers Van Engelshoven en Slob zette ik eens op een rijtje wat ons schoolbestuur deed aan verantwoording. En ik ken talloze voorbeelden van schoolbesturen in het primair onderwijs die goed bezig zijn op dit gebied.

  • Het schooljaar zit er bijna op. Terwijl besturen en schooldirecties zich buigen over de teamformatie van aanstaande schooljaar, kijken leraren en leerlingen uit naar de laatste schooldag. En daarmee is het tijd voor een terugblik van PO-Raad voorzitter Rinda den Besten en vicevoorzitter Anko van Hoepen. Ditmaal een persoonlijke terugblik, want ‘we hebben het afgelopen jaar al zoveel teruggeblikt, bijvoorbeeld rondom ons 10-jarig bestaan’, stelt Den Besten.

  • Toen we onlangs met onze gezamenlijke huisvestingsplannen naar buiten traden, hadden we (PO-Raad, VO-raad, VNG) niet kunnen vermoeden dat alleen al onze vóórstellen alles en iedereen in huisvestingsland op z’n grondvesten zou laten schudden. In de media leek het misschien alsof de gemeenten het onderspit hadden gedolven in het voorstel, en PO-Raad en VO-raad er met de buit vandoor gingen.

  • Vorig schooljaar eindigde veelbewogen met de prikactie en manifestatie op 27 juni. Schooljaar 2017-2018 is nog maar een paar weken oud, maar het belooft in meerdere opzichten op zijn minst net zo boeiend te gaan worden. Om maar te beginnen met de staking op 5 oktober en de kabinetsformatie, die in de komende weken zijn ontknoping lijkt te gaan krijgen.

  • Per vandaag neemt Anko van Hoepen het vicevoorzitterschap van de PO-Raad over van Simone Walvisch. In zijn eerste blog in deze functie kijkt Anko terug op zijn samenwerking met Simone en gaat hij in op de verbindende kracht van de PO-Raad.

  • Anko van Hoepen wordt de nieuwe vicevoorzitter van de PO-Raad. De Algemene Ledenvergadering (ALV) van de PO-Raad stemde donderdag unaniem in met zijn voordracht door de wervings- en selectiecommissie. De ALV herbenoemde Rinda den Besten als voorzitter voor een tweede termijn van vier jaar.

  • Een wervings- en selectiecommissie heeft Anko van Hoepen voorgedragen als nieuwe vicevoorzitter van de PO-Raad. Zittend vicevoorzitter Simone Walvisch neemt in januari afscheid. De Algemene Ledenvergadering van de PO-Raad stemt eind november over de voordracht.

  • Het negenkoppige Algemeen Bestuur van de PO-Raad bestaat uit leden van de PO-Raad en verbindt de vereniging zo met haar leden. Maar wie zijn de AB-leden en wat hopen zij met hun vereniging te bereiken? In verschillende interviews stellen zij zich dit schooljaar aan u voor. Aan het woord is Anko van Hoepen, lid van het College van bestuur van de Alpha Scholengroep in Zuid-Beveland. Actief voor de netwerken Krimp en Goed bestuur en de werkgroep Visitatiestelsel. Daarnaast praat hij mee over de academische omgeving.