• BNR Nieuwsradio stond op 31 juli stil bij de wet Sociale veiligheid op scholen die vanaf 1 augustus in werking treedt. Het gaat niet om een nieuwe wet maar om aanpassingen van al bestaande wetten.

  • De Wet sociale veiligheid op scholen, in de volksmond ook wel de Antipestwet genoemd, treedt vanaf morgen in werking. Met de wet worden schoolbesturen verplicht zorg te dragen voor de sociale veiligheid op hun scholen. Zij mogen zelf bepalen hoe zij dit aanpakken. 

  • Vanaf schooljaar 2015/2016 krijgen scholen de wettelijke verplichting te zorgen voor een sociaal veilig schoolklimaat. Zij hebben de ruimte dit te doen op een manier die bij hen past, mits ze kunnen aantonen dat de door hen gekozen aanpak effect sorteert. Om die taak goed uit te kunnen voeren is het belangrijk dat scholen over goede informatie beschikken, bijvoorbeeld over de aard van beschikbare interventies en programma’s. De PO-Raad en VO-raad werken daarom samen met experts aan een portal/database voor scholen.