• De Tweede Kamer stelt dat schoolgaande leerlingen van achttien jaar en ouder die géén arbeidsvermogen hebben en Wajong-gerechtigd zijn ook daadwerkelijk Wajong moeten kunnen ontvangen. Dat staat in de motie Siderius die op 12 april is aangenomen.