• Ik ben bezig met het rooster voor volgend schooljaar. Kan een werknemer een specifieke vrije dag claimen?

    In principe heeft een werknemer geen vaste werkdagen maar wordt in onderling overleg afspraken gemaakt welke dagen een werknemer werkt. Er wordt hierbij rekening gehouden met de door de werknemer aangedane verplichtingen (bij een andere werkgever of in de privé sfeer). Zie artikel 2.11, lid 2 en 4 CAO PO wanneer het basismodel wordt gevolgd en artikel 2.14, lid 4 voor het overlegmodel.

    Wanneer er in onderling overleg niet uitgekomen wordt, dan neemt uiteindelijk de werkgever een gemotiveerd besluit waarbij hij de organisatie belangen en de belangen van de werknemer tegen elkaar afweegt. De werknemer kan tegen dit besluit bezwaar aantekenen.

  • Op 1 januari 2016 treedt de wijziging van de Wet aanpassing arbeidsduur, arbeidsplaats en werktijd in werking. Het doel van de wet is om flexibel werken te bevorderen. Hieronder vindt u de wijzigingen.