• Ieder jaar publiceert het Arbeidsmarktplatform PO een analyse met cijfers en trends over het werk in het primair onderwijs. De focus ligt hierbij niet alleen op actuele vraagstukken, maar er wordt...

 • De arbeidsmarkt voor leraren is de afgelopen jaren in een rap tempo veranderd. Was het enkele jaren geleden nog moeilijk voor (startende) leraren om een baan in de sector te bemachtigen, de komende jaren neemt het tekort aan leraren snel toe.

 • Het geld voor de arbeidsmarktmiddelen voor het primair onderwijs en voor de vakbondsfaciliteiten (Govak-middelen) is sinds dit jaar toegevoegd aan de lumpsum. Schoolbesturen zijn verplicht om dit geld af te dragen en hebben daarvoor een factuur ontvangen van de financiële dienstverlener APG.

 • Waar kan ik terecht voor meer informatie over de banenafspraak?

  Welke functies zijn bij u op school geschikt voor mensen met een arbeidsbeperking? Wie kan u helpen bij het realiseren van banen? Wat kost een plaatsing en wat levert het op? Werkgeversservicepunten en ervaren schoolbesturen vertellen er meer over in de regionale bijeenkomsten van het Arbeidsmarktplatform PO.

  Het Arbeidsmarktplatform PO organiseert deze regionale bijeenkomsten over de banenafspraak op aanvraag, samen met het Regionale Werkgeversservicepunt in uw regio en goede praktijkvoorbeelden uit de sector PO. Wilt u, samen met andere schoolbesturen in uw regio, een bijeenkomst over de banenafspraak organiseren? Neem contact op met Jonas Westhoek (j.westhoek@caop.nl of 06 -128 94 874).

  Het Werkgeversservicepunt (WSP) bij u in de regio kan u ondersteunen bij het zoeken naar geschikte kandidaten, kijken naar het realiseren van functies en uitleg geven over de wet- en regelgeving en financiële mogelijkheden. Een overzicht van de regionale WSP’s kunt u hier vinden. Op de website van de PO-Raad is ook meer informatie te vinden over de banenafspraak.

 • Dagblad Trouw schrijft dinsdag dat het aantal vrouwen in het primair onderwijs verder stijgt. Uit de Onderwijsatlat primair onderwijs blijkt dat in 2016 85 procent van het personeel vrouw is; drie jaar eerder was dat 82 procent.

 • Van alle overheidssectoren is het personeel in het primair onderwijs het meest bevlogen. Zo’n 94 procent is trots op zijn werk en 88 procent is enthousiast over zijn beroep. Tegelijkertijd is het verzuim gestegen, mede door werkdruk. De tevredenheid van de pabo-studenten stijgt.

 • Bijna tachtig procent van de onderwijsondersteuners, leerkrachten en schoolleiders in het primair onderwijs is tevreden tot heel tevreden met hun baan. Zij zijn het meest te spreken over de inhoud van het werk, de samenwerking met collega’s en de mate van zelfstandigheid. Aspecten die minder goed scoren zijn de beloning, loopbaanmogelijkheden en de hoeveelheid werk. Dit blijkt uit de ‘Arbeidsmarktanalyse primair onderwijs 2016. De arbeidsmarkt in beeld’ van het Arbeidsmarktplatform PO.

 • In het onderwijs gebeurt veel: leraren die steeds meer verantwoordelijkheid nemen voor de schoolontwikkeling en die van zichzelf, schoolleiders die willen innoveren en een lerende organisatie voorstaan, en technologische innovaties in en buiten de klas. Hoe kun je dit soort processen in dialoog met elkaar vormgeven, als schoolleider en lerarenteam? Debatteer mee over het samen leiding geven aan de schoolontwikkeling voor steeds beter onderwijs. 

 • Afgelopen week is de nieuwste versie van de 'Onderwijsatlas primair onderwijs' bij schoolbesturen op de mat gevallen. Het document - een initiatief van het Arbeidsmarktplatform PO - bevat geografische kaarten, grafieken en kengetallen die een samenhangend beeld geven van recente ontwikkelingen op de onderwijsarbeidsmarkt.

 • Het aantal leerlingen in het primair onderwijs daalt en deze krimp zet naar verwachting de komende jaren door. Het gevolg hiervan is dat er minder leerkrachten nodig zijn en de baankansen voor de jonge leraar dus gering zijn. De afgelopen tijd hebben verschillende media dit thema onder de aandacht gebracht. Ook de PO-Raad onderstreept het belang van dit thema en maakt zich al langer hard voor het behoud van jonge leerkrachten om tekorten op termijn te voorkomen.

Pagina's