• Hoe vaak moet een school een risico-inventarisatie & -evaluatie uitvoeren?

  Eens per vier jaar. En tussentijds wanneer er ingrijpende wijzigingen plaatsvinden.

  Op de sector primair onderwijs is de Arbo-catalogus PO van toepassing. Je vindt de catalogus hier. De redactieraad van de Arbo-catalogus PO heeft een duidelijke richtlijn aangegeven over de  risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E).

  Volgens de Arbowetgeving moet een RI&E opgesteld worden zodra de arbeidsomstandigheden daarom vragen. Er was behoefte aan hier meer duidelijkheid aan te geven. Vandaar dat voor scholen geldt dat de RI&E eens per vier jaar uitgevoerd dient te worden.

  Als er tussentijdse ingrijpende wijzigingen plaatsvinden, bijvoorbeeld door een fusie, een verhuizing of nieuwbouw, dan moet de RI&E uiteraard eerder worden uitgevoerd. Er ontstaan dan namelijk nieuwe risico’s, omdat de personeelssamenstelling verandert en een nieuw schoolgebouw in gebruik wordt genomen.

 • In de Arbocatalogus PO is opgenomen dat de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) eenmaal per vier jaar moet worden gemaakt. Is dat een wettelijke verplichting of een eigen invulling van de regelgeving door werkgevers en werknemers?

  Er is inderdaad geen wettelijke verplichting om iedere 4 jaar een nieuwe RI&E op te stellen. Wel moet een RI&E altijd volledig en actueel zijn volgens de Arbowet. Sociale partners vinden het echter wenselijk dat scholen regelmatig kijken naar hun RI&E. Ook om te voorkomen dat er jarenlang niet naar wordt gekeken en er vervolgens iets gebeurt. Om die reden staat er een termijn van vier jaar in de Arbocatalogus PO genoemd.

 • Duurzame inzetbaarheid binnen uw school. Wat komt daar allemaal bij kijken? Hoe kunt u duurzame inzetbaarheid naar de praktijk vertalen? Hoe maakt u de juiste keuzes? Tijdens het Arbocongres krijgt...

 • U herkent het vast wel: er is een mooi plan gemaakt maar vervolgens verdwijnt het in de kast en wordt geen actiepunt uitgevoerd. Wat kunt u daaraan doen? Hoe zorgt u ervoor dat een plan niet voor...