• De afgelopen dagen heeft de media volop aandacht besteed aan de problematiek rondom het organiseren van onderwijs voor vluchtelingenkinderen. Naast de roep van de PO-Raad om een regieteam te vormen, luidden onder meer de AVS en de Lowan de noodklok in respectievelijk dagblad de Volkskrant en Metro.

  • Er komt een Regieteam dat op zowel korte als lange termijn gaat werken aan oplossingen om vluchtelingenkinderen een goede plek in onze samenleving te kunnen geven. Dat zijn verschillende organisaties die betrokken zij bij onderwijs aan vluchtelingenkinderen vandaag overeengekomen.

  • Dagblad Trouw besteedt vandaag aandacht aan het voornemen van de PO-Raad om op zeer korte termijn een bestuurlijke Ronde Tafel te organiseren met alle partijen die betrokken zijn bij de komst van asielkinderen.

  • Een motie van Groenlinks-Kamerlid Klaver over het adequaat voorzien in onderwijs voor vluchtelingenkinderen, is gisteren tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen aangenomen. GroenLinks verzoekt het kabinet in deze motie om met voorstellen te komen, zodat scholen het onderwijs voor deze kinderen goed kunnen organiseren. De partij vraagt om daarvoor het benodigde budget vrij te maken.

  • Tijdens het debat in de Tweede Kamer over de begroting van OCW voor 2015 is er een hausse aan moties ingediend en aangenomen. In deze lobby-update een reactie op de aangenomen moties.

  • De Tweede Kamer is zoekende naar een nieuwe balans tussen regels en ruimte voor het onderwijs. Dat is opvallend tijdens de behandeling van de Onderwijsbegroting op donderdag 6 november. De roep om ruimte blijkt uit de aandacht die de Kamerleden besteden aan de wijze waarop de Inspectie van het Onderwijs zou moeten werken. Anderzijds stellen ze veel vragen over de precieze besteding van middelen.

  • Rinda den Besten, voorzitter PO-Raad, vertelt in RTL Nieuws (6 oktober 2014, 19.30 uur, RTL4) over de problemen voor scholen met de toestroom van asielkinderen. De scholen moeten zorg, gespecialiseerde hulp en goed onderwijs regelen voor de leerlingen, terwijl ze slecht heel kort van te voren weten dat er leerlingen komen en hoeveel leerlingen er komen. De nieuwrubriek laat ook mensen van basisschool de Verrekijker uit Katwijk aan het woord over hun zorgen.