• Op dinsdag 9 april en woensdag 10 april zijn weer de jaarlijkse studiedagen van LOWAN-PO in de Reehorst in Ede. De inschrijving is geopend!...

 • Goed nieuws vorige week rond het kinderpardon. Dankzij een forse investering in de Integratie en Naturalisatie Dienst (IND), gaan asielprocedures in de toekomst sneller en zal een kinderpardon niet meer nodig zijn. Althans, dat is de bedoeling. Hopelijk komt daarmee ook een einde aan het rondpompen van kinderen door het land.

 • Wanneer komt een school in aanmerking voor nieuwkomerssubsidie?

  Als er minimaal 4 nieuwkomersleerlingen (asielzoekers/statushouderskinderen en/of overige vreemdelingenkinderen) op één brinnummer staan ingeschreven die korter dan één jaar in Nederland verblijven, dan kan een school extra financiering aanvragen. Er zijn 4 peilmomenten in een jaar. Op het peilmoment dienen 4 nieuwkomerskinderen ingeschreven te staan op één brinnummer.

  Als een school nieuwkomersleerlingen heeft ingeschreven die tussen 1 jaar en 4 jaar in Nederland zijn, kan er per peilmoment ook bijzondere bekostiging worden aangevraagd.

  Meer informatie hierover is te vinden op www.lowan.nl of stel uw vraag aan onze adviseur Boudien Bakker.

 • Meer aandacht voor onderwijs in het vluchtelingenbeleid én goede basisvoorzieningen die kunnen opschalen bij een piek in de instroom. Daar pleit de Onderwijsraad voor in het vandaag gepubliceerde advies ‘Vluchtelingen en onderwijs’. Ook de PO-Raad trok al geregeld aan de bel bij de overheid, omdat het voor scholen nog steeds niet goed mogelijk is om optimaal aan te sluiten bij wat een vluchtelingenkind nodig heeft.

 • Meer dan 95 procent van de vluchtelingenkinderen gaat binnen drie maanden na aankomst in Nederland naar school. Eerder dit schooljaar was dat slechts voor zestig procent van de nieuwkomers het geval. Dat staat in de brief die staatssecretaris Dekker (Onderwijs) afgelopen week aan de Kamer stuurde.

 • Een tweede jaar bekostiging voor taalonderwijs aan vluchtelingenkinderen is écht nodig. Dat zei Rinda den Besten vanmiddag op Radio 1. Morgen vergadert de Tweede Kamer verder over het onderwijs aan vluchtelingenkinderen.

 • Het plaatsen van 12.000 leerplichtige asielkinderen zorgt voor financiële hoofdbrekens bij scholen. En het ministerie weet nog steeds niet of alle asielkinderen inmiddels wel op school zitten. Dat schrijft het Algemeen Dagblad vandaag. Het COA en de PO-Raad constateren dat er soms twijfels zijn of de scholen de extra aanwas financieel wel trekken.

 • De noodopvang van vluchtelingenkinderen is onder de maat en de verblijfsduur in de noodopvang is veel te lang. Dat stelt de Kinderombudsman in zijn onderzoek Wachten op je toekomst. Kinderen in de noodopvang in Nederland dat hij vandaag publiceert.