• Het kabinet stelt 244 miljoen euro beschikbaar aan de gehele onderwijssector om leerlingen en studenten die dat nodig hebben extra aandacht te geven na wekenlang thuisonderwijs. Scholen schatten zelf in hoeveel van hun leerlingen baat hebben bij zulke ondersteuning en hoe ze die vormgeven.

 • Ook leerlingen in nieuwkomersvoorzieningen in het primair onderwijs mogen vanaf 11 mei weer naar school. Zolang het onderwijs hier plaats vindt in kleine groepen van ongeveer 15 kinderen is het ook voor deze groep kinderen mogelijk om vanaf 11 mei weer volledig naar school te gaan.

 • Minister Arie Slob (Onderwijs) bestrijdt dat asielzoekersscholen en hun leerlingen extra zwaar worden getroffen door de nieuwe verdeling van het budget om onderwijsachterstanden aan te pakken. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. Diverse Kamerleden hebben vragen gesteld na berichten hierover in de media.

 • In diverse kranten roept Rinda den Besten het kabinet op geld vrij te maken om scholen met veel asielzoekersleerlingen te compenseren. ,,Het is belangrijk dat kinderen die nog geen Nederlands praten en vaak ook zijn getraumatiseerd, intensief worden begeleid op hun basisschool. Niet alleen voor de kinderen en hun ouders, maar voor de hele maatschappij.''

 • Na tien jaar lobbywerk is de PO-Raad blij dat de nieuwe onderwijsachterstandenregeling eindelijk -zo goed als- rond is. Zij maakt zich echter ook zorgen om de gevolgen voor leerlingen op de scholen waar het budget fors afneemt, soms zelfs gehalveerd wordt. In dit artikel leest u hoe de nieuwe regeling tot stand is gekomen en wat de laatste stand van zaken is, in het bijzonder voor scholen met veel nieuwkomersleerlingen.

 • Is de gemeente verantwoordelijk voor een constructiefout in het schoolgebouw ook al is het schoolbestuur bouwheer?

  Bij een van onze scholen is een constructiefout vastgesteld in het dak van het gebouw. Bij de totstandkoming van het gebouw was ons schoolbestuur bouwheer. De gemeente is van mening dat zij nog niet formeel kunnen beslissen over onze aanvraag in de kostenbestrijding. De gemeente is toch verantwoordelijk ondanks ons bouwheerschap? Complicerende factor is dat de aannemer die destijds betrokken was bij de bouw failliet is.

  Volgens de wet dient de gemeente de kosten van een constructiefout te vergoeden. Uiteraard moet er eerst worden vastgesteld óf er sprake is van een constructiefout.

  Het feit dat het schoolbestuur bouwheer is geweest, is niet relevant. Ook wanneer het schoolbestuur bouwheer was, blijft de verantwoordelijkheid van de gemeente voor een vergoeding van een constructiefout leidend. Het enige wat roet in het eten kan gooien is wanneer de fout is ontstaan als gevolg van nalatigheid door het bestuur. Het feit dat de aannemer failliet is staat er los van. Dat betekent alleen dat de aannemer, als de constructiefout aan zijn handelen te wijten is, er niet meer op aangesproken kan worden door de gemeente. De gemeente zou anders de schade eventueel op hem kunnen verhalen.

  Als het gaat om de procedure, geldt voor de gemeente dat zij zich moeten houden aan de eigen verordening. Dus nu het als een constructiefout is erkend, en de toegezegde middelen ontoereikend zijn, zal de gemeente toch linksom of rechtsom het geheel moeten vergoeden. Artikel 30 van de Verordening onderwijshuisvesting biedt de gemeente voldoende mogelijkheden om het probleem op te lossen.

 • Met ingang van 1 december kunnen scholen een aanvraag indienen voor bijzondere bekostiging voor onderwijs aan vluchtelingenkinderen die voor het tweede jaar in Nederland verblijven. De PO-Raad heeft zich lang hard gemaakt voor deze bekostiging van een tweede jaar taalonderwijs aan vluchtelingenkinderen. De deadline voor het aanvragen ervan is 24 december 2016.

 • Heeft uw basisschool in het schooljaar 2015-2016 aan vier of meer vluchtelingenkinderen tegelijkertijd onderwijs gegeven? En waren deze kinderen pas minder dan een jaar in Nederland? Dan komt uw school mogelijk in aanmerking voor maatwerkbekostiging. U kunt uw aanvraag tot uiterlijk 31 juli indienen.

 • Diverse media melden dat het kabinet voornemens is om in 2017 € 200 miljoen extra te investeren in onderwijs aan vluchtelingenkinderen en het bestrijden van onderwijsachterstanden. Dit geld zou vrijkomen door een begrotingstekort dat sneller slinkt dan voorzien. De officiële begrotingsplannen worden in september, op Prinsjesdag, pas bekendgemaakt.

Pagina's