• Wegens ontwikkelingen rondom het coronavirus is de bijeenkomst van 6 april geannuleerd.

  • Zelfevaluaties, (collegiale) visitaties en audits zijn belangrijke instrumenten die schoolbesturen kunnen helpen bij het zichtbaar maken en evalueren van de kwaliteit van hun organisaties. Om hen hierbij te ondersteunen, heeft de PO-Raad het aanbod van begeleiding bij de inzet van deze instrumenten en bijbehorende gebruikerservaringen in kaart gebracht.

  • Auditeren, auditie doen, op audiëntie komen, onze taal kent vele variaties op het Latijnse woord audire. Allemaal hebben ze te maken met horen en gehoord worden. Bij audits in het basisonderwijs draait het echter niet alleen om horen en gehoord worden. Een geauditeerde school moet zich ook gehoord voelen. Zodat er daadwerkelijk iets gebeurt met de aangedragen punten. Hoe je dat bereikt, vertellen de door de PO-Raad getrainde auditoren en een aantal experts in het boekje 'Een spiegel voor de school’.

  • Zelfevaluatie is voor de moderne schoolbestuurder of directeur niet meer weg te denken uit de hedendaagse onderwijspraktijk. Maar in welke vorm die (zelf)evaluatie plaatsvindt, verschilt enorm per school. Dat komt naar voren in de brochure ‘(Zelf)evaluaties, audits of visitaties’ die de PO-Raad in samenwerking met de Inspectie vandaag uitbrengt rondom dit thema.