• Is het toegestaan om prentenboeken voor te lezen en daarvan een video te plaatsen in een besloten groep? Of mag dat niet i.v.m. auteursrechten?

    Hier is de Auteurswet van 1912 van toepassing. Als het voorlezen aan kinderen wordt gezien als een vorm van onderwijs, wordt het niet gezien als een inbreuk van de rechthebbende op het auteursrecht.

    Dat is gebaseerd op artikel 12 lid 5 Aw: Onder een voordracht, op- of uitvoering of voorstelling in het openbaar wordt niet begrepen die welke uitsluitend dient tot het onderwijs dat vanwege de overheid of vanwege een rechtspersoon zonder winstoogmerk wordt gegeven, voor zover de voordracht, op- of uitvoering of voorstelling deel uitmaakt van het schoolwerkplan of leerplan voor zover van toepassing, of tot een wetenschappelijk doel.

    Voorlezen op school maakt dus eigenlijk nooit inbreuk op het auteursrecht van de rechthebbenden van het boek dat voorgelezen wordt. We gaan er daarbij wel vanuit dat de video op een besloten deel van de website van de school wordt geplaatst.

  • De PO-Raad en FilmService hebben een convenant gesloten met betrekking tot het vertonen van videofilms op scholen die zijn aangesloten bij de PO-Raad. Het convenant is ingegaan op 1 september 2015 en bevat onder meer afspraken over kortingen voor het primair onderwijs op licenties van FilmService.