• De landelijke beweging 'Vanuit autisme bekeken' analyseerde ruim zestig praktijksituaties op het gebied van passend onderwijs voor leerlingen met autisme. De analyse van knelpunten en goede voorbeelden laat zien dat passend onderwijs voor leerlingen met autisme zeker mogelijk is. Het rapport 'Passend onderwijs vanuit autisme bekeken – Samen bouwen aan een kansrijke toekomst' geeft beleidsmakers, schoolbestuurders, leerkrachten en ouders handvatten om een passende leerplek te bieden aan leerlingen met autisme.

  • Wanneer gemeenten meer investeren in een ‘levensbrede aanpak’ van autisme bespaart dat miljoenen euro’s en levert dat meer levensgeluk op voor mensen met autisme. Iedere geïnvesteerde euro, levert er weer vier op. Dat blijkt uit een rapport van het programma ‘Vanuit Autisme bekeken’, dat zich inzet om het land anders met autisme te laten omgaan. De PO-Raad en Lecso zijn vertegenwoordigd in de werkgroep van het programma.

  • Leerlingen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) verwerken informatie gefragmenteerd. Dit maakt het lastig om de wereld vol prikkels goed te begrijpen. Gevolg is dat ze de uitleg in de klas niet...

  • Circa 190.000 mensen in Nederland hebben autisme. Er zijn nog veel mensen niet open over hun autisme. Met het spotje dat op 2 april, Wereldautismedag verspreid wordt, krijgen mensen met autisme een steun in de rug om voor hun autisme uit te komen.

  • Sinds kort is de website www.uaanzet.nl live. De website is voor iedereen die privé of professioneel te maken heeft met autisme. De site biedt mensen ongeacht hun functie of rol in de samenleving praktische informatie om beter met mensen met autisme om te gaan, hen te ondersteunen en te begrijpen.