• Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) gaat in gesprek met minister Edith Schippers (Volksgezondheid) over passend onderwijs en de zorg voor ernstig meervoudig gehandicapte kinderen. Hij wil met haar bezien of het mogelijk is beide beter op elkaar te laten aansluiten, zo beloofde hij donderdag in een debat in de Tweede Kamer.

  • Er zijn kinderen en jongeren met ernstige beperkingen die, om onderwijs te kunnen volgen, aanvullende zorg op school nodig hebben, zoals verpleging of begeleiding. De onderwijsbekostiging blijkt niet altijd toereikend om dat te realiseren en is daar bovendien niet voor bedoeld. Deze leerlingen ontvangen nu op basis van een AWBZ-indicatie begeleiding, persoonlijke verzorging of verpleging op school. Met deze handreiking worden scholen, schoolbesturen, samenwerkingsverbanden en gemeenten geïnformeerd over onder meer de wijzigingen in organisatie en bekostiging.