• Grote onzin, schofferend en getuigen van struisvogelpolitiek. Dat vindt de PO-Raad van uitspraken van Kamerleden tegen de NOS. D66 en CDA insinueren dat leraren best meer kunnen verdienen als schoolbestuurders salaris inleveren en als wordt bezuinigd op bijvoorbeeld ‘cursussen’.

  • De Eerste Kamer haalde dinsdag een streep door de bevreesde bezuiniging die het onderwijs nog boven het hoofd hangt. Ook stemde ze in met een wetswijziging die het mogelijk maakt om voor individuele leerlingen af te wijken van de voorgeschreven onderwijstijd. De PO-Raad is hier blij mee.

  • In verband met technische redenen is de verzending van het herziene Overzicht Vaststelling Tellingen (OVT) voor de regio Midden-Nederland vertraagd. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) heeft de bijbehorende informatiebrief wel verstuurd, maar het OVT is niet verzonden en het bestand met de individuele leerlinggegevens is nog niet in Mijn BRON in te zien. DUO verwacht dat het OVT alsnog in de week van 4 september 2017 verzonden wordt. De bezwaarperiode van zes weken gaat in op de datum van de dagtekening van het OVT.

  • Om de hoge verwachtingen en eisen die aan het primair onderwijs worden gesteld waar te kunnen maken, is het van belang dat er onderzoek wordt gedaan naar welke bekostiging hiervoor nodig is. Die oproep doet de PO-Raad in een brief aan de Tweede Kamer, die op woensdag 21 juni debatteert over het Jaarverslag en Onderwijsverslag 2016 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

  • Ondanks de aantrekkende economie blijft het aantal arme kinderen hoog: zo’n 8 à 12 procent, schrijft de Sociaal Economische Raad vandaag. Ouders hebben soms moeite de vrijwillige ouderbijdrage te betalen, waardoor hun kind niet aan alle activiteiten mee kan doen. De PO-Raad vindt dat een ouderbijdrage überhaupt niet nodig zou moeten zijn. De oplossing? Een fatsoenlijke basisbekostiging door de overheid.

  • De afgelopen week was er opnieuw veel media-aandacht voor de hoge werkdruk en de klassengrootte in het primair onderwijs. De Algemene Onderwijsbond luidde in het Algemeen Dagblad de noodklok naar aanleiding van een eigen onderzoek. Het wetsvoorstel van SP en D66 voor een maximale klassengrootte van gemiddeld 23 kinderen kan rekenen op de steun van de vakbond. De PO-Raad is hiervan geen voorstander. Vicevoorzitter Anko van Hoepen licht dit toe.

Pagina's