• Tijdens deze interactieve cursusmiddag komen thema’s aan bod als beheer en exploitatie en strategisch huisvestingsbeleid. Nadat u deze bijeenkomst heeft bezocht, herkent u de mogelijke risico’s die...

  • Met de overheveling van de onderhoudstaken van gemeenten naar scholen is de verantwoordelijkheid voor huisvesting van schoolbesturen stevig vergroot. Zoveel zelfs, dat huisvesting - na de personele...