• Een inbraak in het centrale registratiesysteem Edu-IX waarvan diverse leveranciers van digitale leermiddelen gebruik maken, heeft scholen in het voortgezet onderwijs en hun leerlingen in verlegenheid gebracht. Basispoort, het systeem voor het primair onderwijs, is niet getroffen door deze hack.

  • Onderwerp
    21-04-2015

    ICT kan leerlingen helpen om te leren, maar ICT kan de school ook administratief werk uit handen nemen en bureaucratie helpen tegengaan. Naast digitale systemen die scholen gebruiken voor het verwerken van leerlinggegevens en het maken van roosters, zijn er bijvoorbeeld ook leerlingvolgsystemen, de Overstapservice Onderwijs en Basispoort als veel gebruikte digitale systemen.... Lees verder

  • Diverse media berichtten dat educatieve uitgeverijen en scholen onzorgvuldig omgaan met digitale privégegevens van leerlingen. De PO-Raad hecht grote waarde aan de privacy van leerlingen en vindt dat die gegevens geborgd moeten zijn. Ze gaat uitgeverijen en andere partijen die met digitale leerlinggegevens te maken hebben, hierop aanspreken en uitzoeken wat er precies aan de hand is. De PO-Raad vindt daarbij dat er publiek toezicht nodig is op het beheer van de informatie: Niet een commerciële partij maar de sector zelf moet er zeggenschap over hebben. Daarmee wordt het mogelijk meer inzicht te geven in hoe met de gegevens wordt omgegaan.

  • Basispoort hanteert per 1 augustus 2014 een aangepaste Gebruikersovereenkomst. Deze is afgestemd met de PO-Raad. In deze overeenkomst is opgenomen dat Basispoort met de PO-Raad zal overleggen voordat de gebruikersovereenkomst in de toekomst opnieuw wordt aangepast of grote wijzigingen in de functionaliteit van Basispoort worden doorgevoerd. Ook zijn privacyaspecten in de voorwaarden verduidelijkt.

  • De Stichting Basispoort gaat gehoor geven aan de dringende oproep van de PO-Raad om klachten over Basispoort goed af te handelen en problemen ermee op te lossen. Basispoort heeft de PO-Raad onder meer toegezegd een centraal telefoonnummer in te stellen waar schoolbesturen terecht kunnen die problemen hebben.

  • Naar aanleiding van de vele signalen van onvrede uit het veld over de technische problemen die zijn ontstaan door de het invoeren van Basispoort, heeft de PO-Raad wederom overleg gehad met een delegatie van het bestuur van Basispoort. De PO-Raad vraagt op vier punten een adequate reactie van Basispoort in de richting van de scholen en schoolbesturen.

  • De PO-Raad heeft op 21 augustus een spoedoverleg gevoerd met Basispoort naar aanleiding van de problemen die schoolbesturen ervaren bij de ingebruikname van de nieuwe voorziening. Schoolbesturen geven aan dat zij en hun scholen veelal zijn overvallen door de wijziging en onvoldoende waren voorbereid op mogelijke kinderziekten.