• Nog altijd staan regels in de weg voor scholen en opvangcentra om samen te werken in een Integraal Kindcentrum. Dat schrijft het Algemeen Dagblad.

  • Maak de voorgenomen doelmatigheidskorting op het onderwijs ongedaan: een bezuiniging rijmt niet met de ambities van dit kabinet. Die oproep deed de Stichting van het Onderwijs vandaag aan de politiek. Volgende week behandelt de Kamer de begroting van het nieuwe kabinet.

  • Nederland is één van de weinige landen in West-Europa waar kinderen pas op vierjarige leeftijd samen naar school gaan. Grote kans dat ik met deze eerste zin al uw irritatie heb gewekt. Hoezo ‘pas’? Wil de PO-Raad de leerplicht nóg eerder in laten gaan? Laat die peuters toch met rust!

  • De vijf grote landelijke organisaties in de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk, het sociaal werk, de gemeenten én de PO-Raad vragen een nieuw kabinet om voor alle kinderen tot vier jaar zestien uur per week gratis toegang tot een voorschoolse voorziening te regelen. Vandaag presenteerden zij hun gezamenlijke voorstel voor een tekst in het regeerakkoord. 

  • In aanloop naar de verkiezingen vraagt de PO-Raad nog één keer de aandacht voor haar drie belangrijkste verzoeken aan een nieuw kabinet. Wat beloven de partijen hierover in hun programma’s en minstens zo belangrijk: wat zeggen de doorrekeningen van het Centraal Planbureau (CPB)? In deze eerste editie de basisvoorziening voor het jonge kind.

  • Om de kansengelijkheid te bevorderen en te stimuleren dat leerlingen en werkenden alles uit zichzelf kunnen halen, is het nodig dat de politiek een stop zet op het versnipperd beleid en extra investeert in het onderwijs en onderwijspersoneel. Dit stelt de Stichting van het Onderwijs - waarin de sociale partners in de onderwijssector zijn verenigd - in haar Zes-puntenplan, dat vandaag wordt gepresenteerd.

  • Ondanks een kamerbrede overtuiging dat er ruimte moet komen voor brede basisvoorzieningen zoals integrale kindcentra (IKC’s), zal het huidige kabinet geen stappen in die richting zetten. Het wetenschappelijk bewijs is te dun en de kosten zijn te hoog, zei staatssecretaris Dekker (Onderwijs) vandaag in het overleg hierover in de Kamer. Teleurstellend, vindt de PO-Raad.

  • De overgang van leerlingen naar de middelbare school begint soepeler te verlopen, schrijft staatssecretaris Sander Dekker in een brief aan de Tweede Kamer. Het resultaat van nieuwe regelgeving. De PO-Raad is blij dat de eerste signalen positief zijn. Een goede overgang naar de middelbare school is belangrijk om leerlingen goede toekomstkansen te bieden.

  • Op 14 september werd de vierde landelijke IKC-dag georganiseerd. Ook dit jaar bleek dat samenwerken een onderwerp is waar veel scholen, kinderopvangorganisaties, peuterspeelzalen en gemeenten druk mee bezig zijn in de dagelijkse praktijk. Met 275 deelnemers was de dag uitverkocht.

  • Alle kinderen van 2,5 tot 4 jaar kunnen voortaan naar de kinderopvang of peuterspeelzaal. Dat kwamen minister Asscher van Sociale Zaken en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gisteren overeen. De PO-Raad is verheugd dat het kabinet kinderen van niet-werkende ouders tegemoet wil komen. Wel blijft de PO-Raad aandacht vragen voor één basisvoorziening voor alle kinderen. 

Pagina's