• Alle kinderen van 2,5 tot 4 jaar kunnen voortaan naar de kinderopvang of peuterspeelzaal. Dat kwamen minister Asscher van Sociale Zaken en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gisteren overeen. De PO-Raad is verheugd dat het kabinet kinderen van niet-werkende ouders tegemoet wil komen. Wel blijft de PO-Raad aandacht vragen voor één basisvoorziening voor alle kinderen. 

  • Om te voorkomen dat enkele duizenden jonge vluchtelingenkinderen met een achterstand aan de basisschool beginnen, is het belangrijk dat zij terecht kunnen op de peuterspeelzaal. Hiervoor pleiten de PO-Raad en MOgroep, bracheorganisatie voor welzijn en maatschappelijke dienstverlening. Daardoor komen deze kinderen al op jonge leeftijd spelend in aanraking met de Nederlandse taal en de Nederlandse samenleving. Dat is goed voor hun ontwikkeling en daarvan profiteren ze hun hele leven.

  • Mede door de krimp verkeert de kinderopvangsector in zwaar weer. Daarmee staat ook de continuïteit ervan onder druk, zo blijkt uit een rapport van de Brancheorganisatie Kinderopvang en het Waarborgfonds Kinderopvang.

  • De geesten worden langzaamaan rijp voor het moderniseren van het stelsel van kinderopvang, peuterwerk en onderwijs. Hoewel het kabinet niets wil weten van één basisvoorziening voor alle kinderen, bepaalt de Tweede Kamer dinsdag of ze de Sociaal Economische Raad (SER) een advies laat uitbrengen over hoe voorzieningen voor jonge kinderen het beste kunnen worden ingericht en wat de sociaaleconomische effecten daarvan zijn.

Pagina's