• 't Kan verkeren.... In de zomer van 2013 voerde de PO-Raad nog een campagne om bij politiek en media aandacht te vragen voor de financiële nood in het primair onderwijs. Naast de krimp van het leerlingenaantal leidden stille bezuinigingen tot ontslag van een groot aantal leraren en tot grotere klassen. Als we nu kijken naar de bereidheid die de politiek heeft om in het onderwijs te investeren, mogen we zeker niet klagen.