• Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) neemt maatregelen om de bouw in Nederland op gang te houden, ook tijdens de coronacrisis. Met een investeringsimpuls van 50 miljoen euro wil het kabinet investeren in duurzame renovatie en onderhoud van schoolgebouwen in het funderend onderwijs en sportaccommodaties.

  • Op initiatief van de PO-Raad is met alle betrokkenen een afspraak gemaakt over de opbouw van de voorziening groot onderhoud voor de jaarrekening 2018. Schoolbesturen kunnen dit jaar uitgaan van de methode die ze de afgelopen jaren hebben toegepast (uitgaande van uitgavenegalisatie).

  • Steeds meer accountants geven aan dat schoolbesturen een striktere interpretatie moeten hanteren van reeds bestaande voorschriften voor de jaarverslaggeving ten aanzien van de voorziening groot onderhoud. Schoolbesturen zouden daardoor meer geld moeten toevoegen aan de voorziening groot onderhoud. Hierdoor wordt er feitelijk meer geld onttrokken aan het onderwijsproces, dan zeer waarschijnlijk ooit zal worden uitgegeven.

  • Afgelopen weekend werd de PO-Raad tweemaal genoemd in de media. het Nederlands Dagblad wijdde een artikel aan de hoge kosten die komen kijken bij het bouwen van een nieuwe school. De Leeuwarder Courant besteedde aandacht aan de krimp die zich doet gelden in het Friese basisonderwijs.

  • De Volkskrant besteedt vandaag aandacht aan de huisvestingssituatie van basisschool De Ontdekkingsreis in Doorn. Oftewel: ‘de gammelste school van het land’. De rapportage geeft weer hoe de gemeente al zeven jaar in een beschimmeld afbraakpand zit, terwijl de gemeente Utrechtse Heuvelrug voorhield dat het tijdelijk was. De PO-Raad spreekt in de krant schande van het optreden van de gemeente.

  • Scholen komen steeds vaker in de problemen door de oplopende prijzen voor broodnodige renovatie, daarover schrijft het Algemeen Dagblad vandaag. De PO-Raad beaamt dat en laat in de krant weten dat duizenden gebouwen toe zijn aan een opknapbeurt, maar dat de groeiende bouwkosten roet in het eten gooien.

  • Het buitenonderhoud is bij schoolbesturen in goede handen, blijkt uit een telefonische enquête van Bouwstenen onder 13 grote schoolbesturen in het PO. Op 3 december 2015 delen zij hun kennis en...

  • Recent zijn een aantal documenten gepubliceerd die scholen kunnen helpen bij hun huisvestingszaken. Het gaat om een onderzoek naar het stroomlijnen van scholenbouw, een leidraad voor het verduurzamen van schoolgebouwen, een rapport over de voor- en nadelen van de overdracht van de verantwoordelijkheid voor schoolgebouwen van gemeenten naar scholen en om een scholenbouwatlas.

  • In navolging op eerdere berichtgeving over lege klaslokalen besteedt dagblad Trouw vandaag opnieuw aandacht aan de problematiek rondom deze leegstand. In het artikel legt Erik Otte, schoolbeheerder van 29 scholen in Zeeland, uit dat er nu twee tot drie miljoen verloren gaat aan een leegstand van 5,5 tot 20 procent. ‘Dat geld moet niet in stenen, maar in die gastjes die daar lopen worden geïnvesteerd’ aldus Otte.