• Wat is asbest?

  Asbest is een natuurlijk mineraal. Zolang asbest in gebonden toestand verkeert, is er in principe geen gevaar voor de gezondheid. Als losse asbestvezels worden ingeademd, lopen zij vast in de kleine luchtwegen en longblaasjes. Daar worden de kleine vezels opgenomen door macrofagen (opruimcellen). Vezels die hiervoor te groot zijn, kunnen gaan migreren (wandelen) in de weefsels. Ook kunnen zij zich via de lymfebanen verspreiden en zo terechtkomen op plaatsen ver verwijderd van de kleine luchtwegen.

  Voor het blootstellingniveau van asbest, waaronder er geen verhoogd risico op kanker of mesothelioom zou voorkomen, is er geen veilige grens. Eén ingeademde vezel kan al gezondheidsschade veroorzaken, zij het dat dit een te verwaarlozen risico is. Voor het krijgen van asbestose moet er minimaal 5 jaar blootstelling aan asbestvezels zijn geweest.  

 • Huisvestingsspecialist Hevo heeft een kostenconfigurator gemaakt waarmee schoolbesturen kunnen berekenen wat de meerkosten zijn van diverse investeringen in hun schoolgebouwen.

 • De gemeente Barendrecht en Barendrechtse schoolbesturen hebben onlangs afgesproken dat de gemeente voortaan zorgt voor beheer en onderhoud van de zestien openbaar toegankelijke schoolpleinen. De PO-Raad ziet deze afspraak als een goed voorbeeld van hoe gemeente en schoolbesturen samen verantwoordelijkheid kunnen dragen voor de pleinen en hun onderhoud.

 • De PO-Raad is tevreden met de duidelijkheid dat de onderbesteding van de gemeentelijke middelen voor onderwijshuisvesting rechtstreeks naar de scholen gaat, zonder dat hierbij extra taken of...

 • De vormen waarin gemeentelijke bezuinigingen lijken te worden doorgevoerd en de wijze waarop dat met schoolbesturen al dan niet wordt gecommuniceerd baart de PO-Raad zorgen. De PO-Raad krijgt graag...

 • De stichting Bureau Documentatie Bouwwezen (BDB) heeft de ontwikkeling van normbedragen geanalyseerd, de verschillen ten opzichte van BDB Kostendata in kaart gebracht en de financiële impact...

 • De juliversie van het onderwijscontroleprotocol OCW/LNV 2012 is gepubliceerd op de website van de Inspectie van het Onderwijs. Dit controleprotocol is een conceptversie. Vanaf augustus 2012 werkt...

 • De PO-Raad en VO-raad hebben in een gezamenlijke brief de aandacht van de Tweede Kamerleden gevraagd voor knelpunten op het gebied van onderwijshuisvesting en gemeentelijke educatiemiddelen. De...

Pagina's